NIE OD RAZU POLSKĘ ZBUDOWANO – Europejskie Dni Dziedzictwa 2013

Hasłem kolejnej, XXI edycji Europejskich Dni Dziedzictwa 2013 w Polsce jest: „Nie od razu Polskę zbudowano” . Tytuł odwołuje się do budowania państwowości Polski, państwowości – która ukonstytuowała się w X wieku i trwa do dzisiaj. Państwowości rozumianej nie tylko dosłownie jako kształtowanie się na przestrzeni dziejów granic, ale również symbolicznie jako poczuciu przynależności i związku z historią, językiem, tradycją oraz szeroko ze stanowieniem prawa, rozwojem gospodarczym, wynalazkami, wszystkimi dziedzinami sztuki i architektury, dyplomacją, sportem, edukacją, wszytskim tym co stanowi o budowaniu tożsamości narodowej….

Wybór takiego tematu związany jest także z przypadającą w tym roku 150. rocznicą wybuchu Powstania Styczniowego. Powstania narodowowyzwoleńcze w świadomości Polaków są symbolami nieustającego dążenia do tworzenia niepodległego państwa i odegrały ogromną rolę w kształtowaniu i zachowaniu narodowej tożsamości. Hasło przewodnie EDD 2013 pozwoli także przybliżyć społecznościom lokalnym inne ważne karty polskiej historii, poznanie których uświadomi  – szczególnie młodemu pokoleniu – długą i ofiarną drogę do wolnej Polski oraz fakt, że na wielką historię składa się szereg mniejszych wydarzeń, których ślady znaleźć można w całym kraju.

Idea Europejskich Dni Dziedzictwa narodziła się 3 października 1985 roku w Grenadzie w Hiszpanii podczas II Konferencji Rady Europy, podczas której ówczesny francuski minister kultury zaproponował zorganizowanie w całej Europie Dni Otwartych Zabytków (zainicjowanych rok wcześniej we Francji). Wtedy po raz pierwszy bezpłatnie udostępniono zwiedzającym obiekty, do których dostęp dotychczas był ograniczony. Ponieważ inicjatywa cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem, zainspirowało to  w 1991 roku Radę Europy  do ustanowienia Europejskich Dni Dziedzictwa. Polska włączyła się do tej akcji w 1993 roku.
Europejskie Dni Dziedzictwa 2013 odbędą się tradycyjnie w drugi i trzeci weekend września (7-8 i 14-15 września 2013 r.). Decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego uroczysta inauguracja będzie miała miejsce w Opactwie Cysterskim w Wąchocku 7 września 2013 r.
Fundacja ARTeria od kilku lat aktywnie włącza się w przygotowanie atrakcji związanych z EDD. Także w tym roku zapraszamy do udziału w naszych inicjatywach – szczegóły już wkrótce, a wszystkich zachęcamy do włączenia się do organizacji Europejskich Dni Dziedzictwa na Śląsku.