„(Nie) Łam się”

Fundacja ARTeria, w ramach realizacji swoich celów statutowych, włączyła się w organizację dwunastej edycji Festiwalu Tańca Ulicznego w Zabrzu „(Nie) Łam się” w zakresie organizacji warsztatów tańca ulicznego oraz konkursu fotograficznego towarzyszącego warsztatom.  Projekt został zapoczątkowany przez partnera Fundacji – zabrzańskie Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 4 „Centrum Edukacji Twórczej” w 2003 roku.

 

KALENADARIUM ŚLĄSKIEGO FESTIWALU TAŃCA ULICZNEGO „(NIE) ŁAM SIĘ” 2013:

  • 7 maja 2013 w godz. 17.00 – 18.30 odbędą się warsztaty fotograficzne dla uczestników Regionalnego Konkursu Fotograficznego „Zatańczeni” w Zabrzu
  • 10 maja 2013 w godz. 17.00 – 20.15 odbędą się XI Śląskie Warsztaty Tańca Ulicznego i Nowoczesnego w Zabrzu (dzień 1)
  • 11 maja 2013 w godz. 10.30 – 12.00 odbędą się XI Śląskie Warsztaty Tańca Ulicznego i Nowoczesnego w Zabrzu (dzień 2) oraz w godz. 13.30 – 20.30 odbędzie się VII Śląski Turniej Tańca Ulicznego w Zabrzu
  • 12 maja 2013 w godz. 10.30 – 15.30 odbędą się XI Śląskie Warsztaty Tańca Ulicznego i Nowoczesnego w Zabrzu (dzień 3)
  • 7 czerwca 2013  – termin złożenia prac fotograficznych na Konkurs Fotograficzny „Zatańczeni”
  • 18 czerwca 2013 – rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego, decyzja o publikacji w katalogu dwujęzycznym.
Całość projektu została realizowana we współpracy merytorycznej z OPP4 – pomysłodawcą i realizatorem dotychczasowych edycji cyklu. Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego miasta Zabrze w 2013 roku w kwocie 3 800 zł.
Więcej informacji na stronie Ogniska pracy Pozaszkolnej nr 4 Centrum Edukacji Twórczej w Zabrzu: www.opp4.zabrze.pl