„(Nie) Łam się” z ARTerią…

Fundacja ARTeria, w ramach realizacji swoich celów statutowych, włączyła się w organizację dwunastej edycji Festiwalu Tańca Ulicznego w Zabrzu „(Nie) Łam się” w zakresie organizacji warsztatów tańca ulicznego oraz konkursu fotograficznego towarzyszącego warsztatom.  Projekt został zapoczątkowany przez partnera Fundacji – zabrzańskie Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 4 „Centrum Edukacji Twórczej” w 2003 roku i od początku był odpowiedzią na przeprowadzone badania dotyczące kultury hiphopowej – postrzeganej z jednej strony przez środowisko osób dorosłych głównie jako przejaw wandalizmu i chuligaństwa, z drugiej – mającej wpływ na znaczą część młodych ludzi, kształtującą ich postawy.

Od początku unikalność projektu (była to pierwsza propozycja warsztatowa, a od 2005 roku również turniejowa, w tej dziedzinie w aglomeracji górnośląskiej) wzbudziła zainteresowanie dużej grupy młodych zabrzan, a projekt z roku na rok rozwijał się, „rozrastał” w wydarzenia i powiększał grono uczestników. Warsztaty taneczne są dla młodych ludzi związanych z kulturą uliczną, szukających inspiracji i wiedzy unikalnym doświadczeniem, rozwijają ich potencjał kreatywny, pomagają także w integracji społecznej środowisk określanych często jako „zbuntowane” czy „trudne”.

Całość przedsięwzięcia obejmuje: organizację warsztatów prowadzonych przez polskich prekursorów tańca ulicznego: nauczycieli i choreografów z 15-20-letnim doświadczeniem tanecznym oraz pedagogicznym, organizację turnieju, który jest nie tylko formą prezentacji uczestników, ale także przybliżeniem lokalnej społeczności street dance’u jako elementu kultury współczesnej, organizację warsztatów i konkursu fotograficznego – młodzi pasjonaci fotografii towarzyszą młodym pasjonatom tańca poszukując w nich inspiracji do ciekawych zdjęć (konkurs zostanie zakończony wernisażem oraz publikacją zawierającą najciekawsze prace).
Całość projektu jest realizowana we współpracy merytorycznej z OPP4 – pomysłodawcą i realizatorem dotychczasowych edycji cyklu. Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego miasta Zabrze w 2013 roku w kwocie 3 800 zł.

Więcej informacji już wkrótce na stronie Fundacji oraz na stronie Ogniska pracy Pozaszkolnej nr 4 Centrum edukacji Twórczej w Zabrzu: www.opp4.zabrze.pl

Dofinansowano ze środków miasta Zabrze.