New narrative for Europe… z udziałem prezes ARTerii

Anna Ochmann, prezes Fundacji ARTeria, została zaproszona do wzięcia udziału w spotkaniu-dyskusji NEW NARRATIVE FOR EUROPE, które odbędzie się 26 listopada 2015 roku w Brukseli.

„New narrative for Europe” to różnorodne działania, spotkania, badania mające na celu zebranie głosów artystów, naukowców, europejskich intelektualistów na temat tego czym wspólna Europa jest teraz i czym powinna stać się w przyszłości. „New narrative…” ma także przybliżyć idee, które leżały u podstaw powstania Unii Europejskiej i „ożywić” tego europejskiego ducha poprzez sztukę i naukę. Głównym elementem tych działań jest zdefiniowanie nowej, wspólnej narracji, która będzie odpowiedzią na zmieniającą się rzeczywistość naszego kontynentu, narracji opartej nie tylko na kwestiach gospodarczych, ale przede wszystkim na wspólnych, wyróżniających  Europę, korzeniach kulturowych i wartościach takich jak godność i poszanowanie praw człowieka, wolność, demokracja czy równość. Wypracowane narracje mają dać podwaliny pod rozwój Unii i mają zbudować większe zaufanie europejskich społeczeństw do Wspólnoty.

Warto przypomnieć, że pod koniec 2014 roku zapraszaliśmy do wzięcia udziałi w badaniu on-line na ten temat (więcej tutaj), zapraszamy także do zpoznania się z deklaracją (tutaj) i publikacją (tutaj).