Nawiązanie współpracy pomiędzy VENO’S STUDIO, a włoską prywatną szkołą muzyczną La Pantera Rosa.

Prywatna Szkoła Muzyczna VENO’S STUDIO od początku swojej działalności nawiązuje współpracę i rozwija partnerstwa z innymi placówkami artystycznymi, szkołami ogólnokształcącymi, licznymi instytucjami kultury, także zagranicznymi. Efektem tych działań są spotkania w międzynarodowym gronie, w których biorą udział uczniowie i słuchacze szkoły, warsztaty artystyczne, cykle koncertów (m.in.: jednym z partnerów szkoły był Dom Muzyki i Tańca, a wspólne działania zaowocowały cyklem koncertów „Młodzi na scenę”; partnerstwo z Theodor-Heuss-Gymnasium w Essen Kettwig (Niemcy) zaowocowało z kolei dwoma wymianami międzynarodowymi i warsztatami „Zabrze –Essen. Muzyczny pomost”). Wymiana artystycznych doświadczeń, nowe aranżacje, wzajemne inspiracje, muzyczne poszukiwania i zawiązane przyjaźnie to ważny element procesu dydaktycznego w VENO’S STUDIO.

W sierpniu tego roku VENO’S STUDIO nawiązało kolejną współpracę tym razem z włoską prywatną szkołą muzyczną „La Pantera Rosa” z Fregene. Założycielami szkoły są: Carmelo Iorio – włoski saksofonista jazzowy oraz Katarzyna Chojnacka – pianistka i teoretyk muzyki. Szkoła działa od kwietnia 2009 r. w pięknej miejscowości nadmorskiej, 20 kilometrów od Rzymu. Kasia Chojnacka była nauczycielką w Prywatnej Szkole Muzycznej VENO’S STUDIO w Zabrzu, a obecnie oprócz prowadzenia własnej szkoły jest słuchaczką Pontipicio Instituto di Musica Sakra na II poziomie Kursu Mistrzowskiego z fortepianu dla pianistów koncertujących.

Więcej na: www.venos.pl