Nauka w miejscu pracy w sektorze kultury i kreatywnym (film)

Fundacja ARTeria, w ramach projektu „Learn to Create – promoting Work-based Learning in Europe’s Cultural and Creative Industries”, przygotowała krótki film o nauce w miejscu pracy w sektorze kultury i kreatywnym. Link do filmu tutaj (dostępne są napisy w języku polskim oraz angielskim).

Coraz więcej młodych Europejczyków wybiera pracę w sektorze kultury oraz kreatywnym i oprócz realizacji swoich artystycznych pasji czy zainteresowań musi zmierzyć się z problemami takimi jak powszechność zatrudnienia w oparciu projekt, brak stałych umów o pracę, praca w niepełnym wymiarze czasu pracy. Dodatkowo osoby te muszą posiadać – co wynika ze specyfiki branż kreatywnych – szeroką gamę umiejętności cyfrowych, tradycyjnych, technicznych, przekrojowych oraz specjalistycznych. Work-based learning w sektorze kultury i kreatywnym jest jedną z najbardziej naturalnych metod zdobywania czy poszerzania wiedzy, rozwijania umiejętności i kompetencji od zarania dziejów.

Obecnie definiujemy naukę poprzez pracę jako strategię edukacyjną, która zapewnia uczniom czy studentom praktyczne doświadczenie zawodowerozwój kompetencji w prawdziwym miejscu pracy wpływając na zwiększenie szans na zatrudnienie, zapewniając świadomość kariery, możliwość jej eksploracji, także lepszego dostosowania umiejętności do potrzeb rynku pracy.

Projekt jest współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+.

Zapraszamy także na stronę projektu oraz profil FB.