Muzyczne zabawy z Fundacją ARTeria

Fundacja ARTeria, realizując swoje cele statutowe, zaprosiła dzieci z zabrzańskich osiedli patronackich – przede wszystkim z „Zandki” i z „Borsigwerku” do udziału w unikalnych zajęciach muzycznych, opartych na rytmice, połączonych z elementami zajęć plastycznych. Zajęcia były realizowane we współpracy z zabrzańską Prywatną Szkołą Muzyczną VENOS STUDIO, która nie tylko opracowała program merytoryczny, zapewniła nauczycieli, ale także udostępniła swoją bazę lokalową oraz sprzęt niezbędny do ich przeprowadzenia.

Zajęcia były oparte na wieloletnim doświadczeniu szkoły w nauczaniu muzyki, wykorzystywały m.in. metodę Orffa, Kodaly’a czy Jaquesa Dalcroze.
Zaproponowana przez Fundację nowoczesna forma edukacji kulturalnej umożliwiła dzieciom, pochodzącym często z patologicznych, zagrożonych wykluczeniem społecznym rodzin, które ze względu na swój status materialny i społeczny najczęściej nie biorą udziału w żadnych zajęciach w placówkach edukacyjnych czy placówkach kultury, nie tylko zdobycie nowych umiejętności, ale przede wszystkim dała im radość z kontaktu z muzyką i z plastyką.

Zajęcia realizowaliśmy od maja do grudnia 2008 roku.