MORE EUROPE Z ARTERIĄ

Reprezentantka Fundacji ARTeria wzięła udział w Konferencja „More Europe – wewnątrz i poza granicami Unii Europejskiej. Jaką rolę może odegrać kultura?”, która odbyła się 19 listopada 2011 roku w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

„MORE EUROPE” to obywatelska inicjatywa kulturalna, której celem jest podkreślenie i wzmocnienie roli kultury w relacjach zewnętrznych UE – stąd wybór Warszawy jako miejsca organizacji obecnej debaty „More Europe“, stolicy największego kraju spośród tak zwanych „nowych członków“ Unii Europejskiej. Polska, aktywnie współpracując w dziedzinie kultury z krajami spoza Unii, zwłaszcza z państwami Partnerstwa Wschodniego, pełni rolę „mostu” pomiędzy Zachodem a Wschodem, także w obszarze polityki i gospodarki, kładąc jednocześnie szczególny nacisk na wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego przez kulturę. Tematyka spotkania wpisała się także w działania Fundacji związane z polityką kulturalną UE, z Partnerstwem Wschodnim, ale także we wspierany od lat przez ARTerię dialog dotyczący roli obywatelskich inicjatyw kulturalnych.

Panel główny zatytułowany: „Więcej Europy“ wewnątrz i na zewnątrz UE. Jaką rolę może odgrywać kultura?” był inspiracją do sesji równoległych dedykowanych: „udziałowi społeczeństwa obywatelskiego w politycznych procesach kulturowych wewnątrz Unii Europejskiej”, „kulturze w relacjach zewnętrznych UE, właściwym strukturom, instrumentom i środkom”, „kulturze jako narzędziu wzmacniania społeczeństwa obywatelskiego w krajach Partnerstwa Wschodniego” oraz „kulturze bezpośredniej. Sztuce w ręce ludzi!”. Panel końcowy z udziałem moderatorek i moderatorów poprowadził Edwin Bendyk.

Debata dotyczyła głównie sposobu, w jaki kultura może wspierać budowę europejskiej tożsamości kulturowej w oparciu o społeczeństwo obywatelskie wewnątrz i na zewnątrz UE; struktur do tego potrzebnych; a także sposobu, w jaki artyści i artystki oraz organizacje pozarządowe spoza UE, widzą te kwestie. W konferencji wzięli udział m.in.: Robert Firmhofer – Dyrektor Centrum Nauki Kopernik, Monika Smoleń– Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Andrzej Cieszkowski – Pełnomocnik Ministra Spraw Zagranicznych ds. Partnerstwa Wschodniego, Sana Ouchtati – Dyrektor projektu inicjatywy More Europe External Cultural Relations w Belgii, Martin van Dijk – Przewodniczący EUNIC Cluster Warszawa 2012/2013. A także: Jerzy Hausner – Profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, były Minister Gospodarki, Michał Merczyński – Dyrektor Narodowego Instytutu Audiowizualnego „NInA”, Paweł Potoroczyn – Dyrektor Instytutu Adama Mickiewicza, Jan Truszczyński – Dyrektor Generalny ds. Edukacji, Szkoleń, Kultury i Młodzieży w Komisji Europejskiej, Alek Tarkowski – Socjolog internetu, Dyrektor Centrum Cyfrowego Projekt: Polska, Kuba Wygnański – Przedstawiciel Pracowni Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, Delphine Borione – Dyrektorka Generalna Departamentu Kultury francuskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Przewodnicząca EUNIC Global, Peter Inkei – Dyrektor Budapest Observatory.
Konferencja była współorganizowana przez Austriackie Forum Kultury, Europejskie Stowarzyszenie Narodowych Instytutów Kultury (EUNIC) w Warszawie, Narodowy Instytut Audiowizualny „NInA” i stanowiła część serii debat organizowanych przez “More Europe” w różnych stolicach europejskich od roku 2011. Konferencja została zorganizowana dzięki wsparciu Erste Stiftung, More Europe-External Cultural Relations Initiative, polskiego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Instytutu Adama Mickiewicza, Art Animacje Association, College d’Europe Natolin, Europejskiej Akademii Dyplomacji i Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Warszawie. Patronat honorowy na konferencją objęli: Bogdan Zdrojewski – Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Radosław Sikorski – Minister Spraw Zagranicznych, MEP Jerzy Buzek – Europoseł, były przewodniczący PE oraz Hanna Gronkiewicz-Waltz – Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy.

Więcej na: www.austria.org.pl