„Moja praca w kapciach” tym razem dla MUZYKÓW!

Listopadowe wieczory i weekendy można spędzić twórczo! Do udziału w ośmiu dniach szkoleniowo-warsztatowych (7-19 listopada 2016 r., 32 godziny) zaprosiliśmy tym razem wyłącznie muzyków lub osoby chcące rozpocząć i prowadzić działalność gospodarczą lub freelancerską w sektorze muzycznym.Warsztaty poprowadził Wenancjusz Ochmann z VENO’S STUDIO. Punktem wspólnym było marzenie wszystkich uczestniczek i uczestników o niezależności (zawodowej oraz finansowej, także emocjonalnej) i wykorzystaniu swoich zainteresowań i pasji artystycznych jako punktu wyjścia do założenia własnej firmy w sektorze muzycznym lub po prostu pracy dodatkowej w tym sektorze w ramach umów zleceń/umów o dzieło. W związku z powyższym akcenty w szkoleniu zostały położone na takie formy pracy jak warsztaty motywacyjne, coaching grupowy, wykłady, warsztaty czy analizy case studies, a całe szkolenie łączyło pracę nad szeroko rozumianymi kompetencjami miękkimi z twardymi umiejętnościami zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, w tym m.in.: podstawy prawne i formy prowadzenia działalności gospodarczej, obowiązki formalno–prawne, ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, formy opodatkowania działalności gospodarczej, prawo pracy, podstawy zasad prowadzenia księgowości w małej firmie, marketing i analiza rynku, źródła finansowania działalności gospodarczej (w tym fundusze pożyczkowe, środki unijne), marka i wizerunek firmy, obsługa klienta.
Ważnym elementem była analiza specyfiki przedsiębiorczości w sektorze muzycznym, a także szerzej w sektorze kultury i sektorze kreatywnym, a także praca nad kwestiami takimi jak zarządzanie stresem, czasem czy relacjami (z partnerami biznesowymi, kontrahentami, klientami). Dużo uwagi poświęcono także analizie predyspozycji i skłonności zawodowych w odniesieniu do pełnionych ról życiowych, tworzeniu własnej marki osobistej i zawodowej (jak wykorzystać potencjał wynikający z posiadanego talentu w karierze zawodowej), budowaniu odporności psychicznej (jak radzić sobie ze stresem, presją, tremą, ale także z ludźmi, którzy wywierają presję) czy zagadnieniom jak stworzyć biznes, który „wykorzysta pasje i da zysk”, a także aspektom prawnym – przede wszystkim prawu autorskiemu.

W trakcie szkolenia uczestniczki i uczestnicy próbowali także zdefiniować swoje mocne oraz słabe strony i koncentrujących się na tych pierwszych zbudować koncepcję swojego rozwoju zawodowego i stworzyć biznesplan. Finalnie zostały wypracowane bardzo interesujące pomysły biznesowe i gotowe biznesplany dla konkretnych przedsięwzięć.