Młody muzyk na scenie – warsztaty

10 -12 maja 2016 roku zaprosiliśmy młodych wokalistów i instrumentalistów na warsztaty „Młody muzyk na scenie”, które obejmowały m.in. elementy wiedzy na temat produkcji muzycznej, pracy ze sprzętem scenicznym, ale także pracy nad emocjami – radzenia sobie w sytuacjach stresowych oraz elementów autoprezentacji i promocji. Warsztaty zostały przygotowane i poprowadzone przez Wenancjusza Ochmanna z VENO’S STUDIO.