MIKROFON I KAMERA czyli wystąpienia nie tylko na scenie

Cztery dni wśród kamer, mikrofonów, w scenicznym oświetleniu, ale także w plenerze – pełny cykl szkoleniowo-warsztatowy dedykowany wystąpieniom na scenie, pracy z nagłośnieniem i kamerą (praca z mikrofonem, odsłuchem i nawiązywanie kontaktu ze słuchaczami), ale także samym
wystąpieniom przed kamerą (wywiad telewizyjny, debata telewizyjna, dyskusja na wizji, różnice pomiędzy nagraniem TV a audycją live). Uczestnicy próbowali także swoich sił w realizacji szybkiego wywiadu radiowego live (w studio radiowym lub przez telefon), analizowali nagrania video (korekta błędów i  drobnych dysfunkcji), dyskutowali…

Szkolenie (w dniach: 8-11 sierpnia 2016 roku) obejmowało 32 godziny, prowadził je Wenancjusz Ochmann z VENO’S STUDIO Przemysłów Qultury, uczestnicy otrzymali certyfikaty.