Międzynarodowe spotkanie Baltic Audience Links z ARTerią

Przedstawiciele Fundacji ARTeria wzięli udział w międzynarodowej konferencji i spotkaniu Baltic Audience Links, które odbyło się w dniach 18-20 maja 2017 roku w Gdańsku.

Baltic Audience Links jest  projektem koordynowanym przez Intercult Stockholm oraz Fundację River // Cities Platform. Jednym z jego celów było ukończenie badań koncentrujących się na rozwijaniu sieci bałtyckich działań kulturalnych stosujących podejście partycypacyjne w rozwijaniu przestrzeni miejskich i przyczyniających się do rozwoju społeczności lokalnych.

Rezultatem badań będzie otwarta i rozwijająca się baza danych organizacji kultury na Litwie, Łotwie i w Polsce, a same wyniki badań prowadzonych przez litewskiego partnera Laimikis.LT (w których Fundacja ARTeria także wzięła udział) zostanły także zaprezentowane właśnie w trakcie spotkania w Gdańsku.

W programie konferencji/spotkania znalazły się również między innymi:

  • Prezentacja i otwarta debata pod hasłem „Participatory urban culture and non-formal education: Baltic Audience Development” moderowana przez Jekaterinę Lavrinec (Laimikis.lt, Wilno, Litwa), z udziałem m.in.:Eugenijus Kaminskis (Create Lithuania project, Wilno, Litwa), Rasa Chmieliauskait (T?KA, Kaunas, Litwa), Ieva Lange (Projektubanka.lv, Riga, Łotwa), Tomas S. Butkus (Vario Burnos, Wilno, Litwa), Evita Goze (Latvian Centre for Contemporary Art, Riga, Łotwa), a także przedstawicieli polskich organizacji pozarządowych.
  • Prezentacje eksperckie – wystąpili m.in. Clymene Christoforou i Sharon Bailey (ISIS ARTS, projekt CORNERS)
  • Panel dyskusyjny połączony z prezentacją nowej strony BAL przygotowany przez Klarę Kopcińską z Fundacji River//Cities
  • Warsztaty “How to Widen Public Participation in the Urban Planning Context?”
    ze wstępem przygotowanym przez Romana Sebastyanski’ego oraz z udziałem m.in. Anny Miler (Arteria Association, Gdansk), Liz Gardner (Fablevision, Wielka Brytania) i prof. Katarzyny Kosmali (University of the West of Scotland).

Anna Ochmann, prezes Fundacji ARTeria, także zaprezentowała nasze dobre praktyki we wspieraniu podejścia partycypacyjnego w działaniach kulturalnych. Więcej na stronach organizatorów.