Międzynarodowa konferencja „TOOLQUIZ Public Pravite Partnership: skills to grow the arts economy” w Walii

logoPrezes Fundacji ARTeria Anna Ochmann wzięła udział w konferencji zorganizowanej w ramach projektu TOOLQUIZ. Konferencja była poświęcona partnerstwu publiczno-prywatnemu. „TOOLQUIZ Public Pravite Partnership: skills to grow the arts economy” wraz z wizytami studialnymi oraz spotkaniem partnerów projektu została zorganizowana w Walii w dniach 10-12 lutego 2011 roku.

Uczestnicy spotkania dyskutowali między innymi o sposobach wspierania rozwoju sztuki poprzez działania instytucji kultury oraz działania na szczeblu państwowym, zastanawiali się – na podstawie dobrych praktyk – jak biznes i sztuka mogą się nawzajem wspierać, a także – w dwóch równoległych sesjach – próbowali odpowiedzieć na pytania dotyczące narzędzi niezbędnych do wzrostu ekonomicznego w sektorach kreatywnych oraz modeli mobilności artystów. Całość konferencji prowadził Nick Capaldi z Arts Council of Wales. Pascal Brunet z Relais Culture Europe przedstawił założenia polityki unijnej na płaszczyźnie kultury w wykładzie „Creativity and the EU2020 agenda”, a w konferencji wzięli udział także m.in.: Elunde Haf (Wales Arts International), Gwyn Roberts (Galeri Caernarfon), Ragnar Siil z Ministerstwa Kultury Estonii, Tim Rhys-Evans (dyrektor chóru All Men Aloud!). W ramach dobrych praktyk prezentację polskiego projektu „Design Silesia” przygotowały Aleksandra Czapla-Oslislo oraz Karolina Juzwa. Więcej.

TOOLQUIZ jest projektem rozwojowym, którego celem jest szukanie nowych sposobów myślenia o rozwoju w Europie: jak poprzez działania na szczeblu regionalnym można usprawnić działania polityczne na szczeblu europejskim. Jego celem jest też wskazanie, w kontekście globalizacji i obecnej sytuacji w Europie, prądów rozwojowych dominujących obecnie oraz w przyszłości. Projekt wskazuje także interesujące praktyki kwestionujące istniejący układ, proponujące nowe, przyszłościowe podejście w kontekście poszukiwania, badania i ustalenia nowych możliwości rozwoju gospodarczego i regionalnego w oparciu o kulturę i zasoby ludzkie.
 
TOOLQUIZ to także międzynarodowa platforma współpracy regionalnej, w skład której wchodzą: Castilla-La Mancha w Hiszpanii, Nord-Pas de Calais we Francji, Wspólnota Francuska Belgii, Wspólnota Flamandzka Belgii, Walia w Anglii, Rogaland w Norwegii oraz województwo śląskie (poprzez instytucję kultury Ars Cameralis Silesiae Superioris). Współpraca odbywa się na trzech szczeblach: artystów i dyrektorów artystycznych, administracji oraz polityków, co gwarantuje dużą efektywność wspólnych przedsięwzięć.
Ars Cameralis Silesiae Superioris zajmuje się promocją najwartościowszych śląskich artystów poza granicami Polski, tworząc tym samym nową, alternatywną wizję Śląska – ziemi magicznej, pełnej wielokulturowych zjawisk. Drugim obszarem działalności instytucji jest coroczna organizacja Górnośląskiego Festiwalu Sztuki Kameralnej, który odbywa się zawsze w listopadzie stanowiąc prezentację najbardziej fascynujących zjawisk w sztuce. Więcej o instytucji.