Międzynarodowa Konferencja „PRZEMYSŁY KREATYWNE – KULTURA, BIZNES, INNOWACJE”

logoPrzedstawiciele Fundacji ARTeria wzięli udział w Międzynarodowej Konferencji „PRZEMYSŁY KREATYWNE – KULTURA, BIZNES, INNOWACJE”, która odbyła się w dniach 18-19 czerwca 2009 r. w Łódź Art Center oraz w EC1 – Miasto Kultury.
Konferencja była poświęcona szeroko rozumianym przemysłom kreatywnym, zagadnieniom związanym z przedsiębiorczością w kulturze, a także mechanizmom rozwijającym kreatywność. Organizatorzy skoncentrowali się na wymianie doświadczeń w budowaniu wizerunku sektora kultury jako znaczącego i innowacyjnego obszaru polskiej oraz europejskiej gospodarki. Szczególnie ciekawe były prezentacje przygotowane przez: Jana Runge z KEA European Affairs oraz Sylvaina Pasqua, przedstawiciela Komisji Europejskiej, które definiowały postrzeganie sektora kreatywnego w Unii Europejskiej, a także jego rolę w przyszłej polityce wspólnotowej. Sposoby rewitalizacji obiektów poprzemysłowych dla działalności kulturalnej inspirująco przedstawił Sandy Fitzgerald z Trans Europe Halles. 

Ze względu na fakt, iż uczestnicy konferencji reprezentowali między innymi: urzędy miast, organizacje pozarządowe centra kultury i sztuki, muzea, teatry, uczelnie wyższe, agencje marketingowe reklamowe, PR i eventowe z całej Polski dużą wartością dodaną konferencji były niewątpliwie rozmowy „kuluarowe”, możliwość nawiązywania inspirujących znajomości czy podjęcia ciekawych dyskusji.
Dopełnieniem sesji panelowych i warsztatowych był koncert w czarodziejskiej postindustrialnej przestrzeni elektrowni EC1 w wykonaniu Claudio Martineza-Mehnera (fortepian).