Międzynarodowa konferencja i warsztaty w Skopje z ARTerią

Konferencja podsumowująca realizację projektu „Talent Matching – Vocational Mentoring for IVET in Europe’s Creative Industries” została zorganizowana w Skopje, w Macedonii, 5 czerwca 2018 r.

W Muzeum Sztuki Współczesnej w Skopje spotkali się partnerzy projektu oraz przedstawiciele sektora kultury, kreatywnego, edukacji artystycznej i innych środowisk na prezentacji rezultatów oraz warsztatach, których tematem były konteksty rozwoju mentoringu w Macedonii. Głównym organizatorem był nasz macedoński partner EASP, a swoje prezentacje przygotowali także reprezentanci: Collage Arts oraz RINOVA (Wielka Brytania), Mulab (Włochy), Prostor Plus (Chorwacja), CEPS Projectes Socials (Hiszpania) oraz z Polski – Fundacja ARTeria.

Ramowy program konferencji:

10.00 Wprowadzenie

Yane Calovski – artysta, współzałożyciel Press To Exit Project Space

Robert Alagozovski – Minister Kultury Macedonii

Danche Chalovska – koordynatorka projektu ze strony EASP

Lidija Dimova – dyrektorka Narodowej Agencji programu Erasmus w Macedonii

Aneta Guleva – kierowniczka projektów w EASP

11.30 “ Mentoring in Creative Cultural Industries: Talent Matching Europe in Context”

Trevor Burgess (Rinova, UK) – Talent Matching Europe – the role of the Vocational Mentor in the Cultural and Creative Industries.

Gemma Galey-Jones (Collage Arts, UK) – Reflections from Talent Matching Learning and Training events

Vincenzo Pellegrini oraz Anna Maria Piccoli (MULAB, Włochy) – Presenting the Talent Matching Work Café in Rome

Gigi Guizzo oraz Lina Bautista (CEPS Projectes Socials, Hiszpania) – Presenting the Barcelona TME Mentoring Experiences

Anna Ochmann oraz Wenancjusz Ochmann (ARTeria, Polska) – Mentor – between teacher and friend. TME Mentoring Experiences in Poland

Tajana Josimovic oraz Helvecia Tomic (Association Prostor Plus, Chorwacja) – Presenting the TME Mentoring experiences in Rijeka, Croatia

12:15 warsztaty “Experience TME for yourself”

MuLab, TME Work Cafe (Macedonia edition)

Collage Arts, The Talent Match hub in London

CEPS, The TME Mentoring experience in Barcelona

Prostor Plus, What can we learn from the Rijeka TME Mentoring experiences?

ARTeria: Mentor – between Teacher and Friend.

14:15 – sesja podsumowujaca “Looking ahead”

Trevor Burgess, Vincenzo Pellegrini oraz Gigi Guizzo “TME learning resources you can use. An introduction to the Fomentors Manual and TME Online Educational Resource”

Sarah Clifford oraz Chrissie Tiller “Where next? A presentation reflecting on what has been learnt through the project, raising questions about the role of the vocational mentor in the context of Vocational and Educational Training and the Cultural and Creative Industries in Macedonia and across Europe. How can the momentum be sustained?”

14:45 sesja Action planning for the future

15:30 podsumowania dnia

Zapraszamy do zapoznania się z raportami oraz materiałami projektowymi w zakładce ARTeriopubliakcje.

Talent Matching Europe to międzynarodowe partnerstwo, którego celem jest wsparcie młodych, utalentowanych ludzi w ich rozwoju zawodowym w europejskim sektorze kultury i sektorze kreatywnym. Partnerzy projektu: Collage Arts oraz RINOVA (Wielka Brytania), Mulab (Włochy), Prostor Plus (Chorwacja), CEPS Projectes Socials (Hiszpania), EASP – Youth Association for Social Action, Education and Prevention (Macedonia) oraz z Polski – Fundacja ARTeria koncentrują się na wypracowaniu strategii i narzędzi pomocnych dla rozwoju zawodowego mentorów pracujących zarówno z utalentowaną młodzieżą, jak i z firmami czy instytucjami z sektora kultury i przemysłów kreatywnych oraz instytucjami szkoleniowymi i rynku pracy. Zakres działań projektowych obejmuje m.in.: badanie roli, kwalifikacji oraz umiejętności mentorów zawodowych niezbędnych do pracy w przemysłach kultury i kreatywnych, ocenę potrzeb szkoleniowych pod kątem trendów zatrudnieniowych w tych sektorach, wypracowanie nowych programów kształcenia. Projekt jest współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+.

Więcej: www.talentmatchingeurope.com