Międzynarodowa Konferencja EFAH „Inside out 2007″

culture action europePrzedstawiciele Fundacji ARTeria zostali zaproszeni do udziału w Międzynarodowej Konferencji EFAH „Inside out 2007” połączonej z walnym zebraniem członków tej organizacji (w kontekście ewentualnego przystąpienia zabrzańskiej fundacji do tego forum). Konferencja odbyła się w dniach 8 – 10 listopada 2007 r. w Fabryce Trzciny w Warszawie i była okazją do wielopoziomowego dialogu: gorących debat pomiędzy libańskimi i białoruskimi ludźmi teatru, pomiędzy polskimi i szwedzkimi menadżerami kultury, pomiędzy osobami reprezentującymi nie tylko wiele różnych krajów, ale także kultur i środowisk. Dzięki tej konferencji Warszawa stała się na trzy dni centrum europejskiej dyskusji o kulturze.

Uczestnikom konferencji zapadł na pewno w pamięci wspaniały, wirtuozerski koncert Leszka Możdzera. Ciekawym punktem programu spotkania była także premiera prezentacji warszawskiej kandydatury do tytułu Europejsiej Stolicy Kultury 2016.
EFAH (European Forum for Arts and Heritage) została założona w 1992 roku. Od początku istnienia, EFAH pełni funkcje swoistego adwokata, reprezentując sektor kultury na poziomie europejskim. Aktywnie włącza się także we współtworzenie polityki kulturalnej UE. Poprzez usytuowanie biura w Brukseli, organizacja jest blisko miejsc, w których zapadają najważniejsze decyzje, co aktywnie wykorzystuje poprzez prowadzenie lobbigu zarówno w Komisji Europejskiej, Parlamencie Europejskim, jak i Radzie Unii Europejskiej. EFAH przewodniczy obecnie także Grupie Kontaktowej Społeczeństwa Obywatelskiego UE (EU Civil Society Contact Group), w skład której wchodzi siedem największych europejskich platform organizacji pozarządowych (Social Platform, Concorde (European NGO confederation for relief and development), Human Rights and Democracy Network, Green 10 (environmental organisations), European Women’s Lobby, EFAH (European Forum for the Arts and Heritage), EPHA (European Public Health Alliance)). Członkowie EFAH reprezentują ponad 5000 organizacji pochodzących z 25 państw członkowskich Unii Europejskich, jak również spoza UE. Organizacje te reperezentują wszystkie dziedziny kultury – można wśród nich znaleźć zarówno orkiestry, stowarzyszenia pisarzy, instytucje akademickie, organizacje zrzeszające konserwatorów zabytków, teatry narodowe, ale także międzynarodowe sieci i organizacje kulturalne, festiwale, konserwatoria, fundacje, czy też prywatne przedsiębiorstwa działające w sferze kultury.
W trakcie warszawskiej konferencji członkowie organizacji postanowili zmienić nazwę sieci organizacji kulturalnych. Tak powstało CULTURE ACTION EUROPE.