Międzynarodowa konferencja „Culture in Motion” w Brukseli

Jaka jest wartość dodana ponadnarodowej współpracy kulturalnej realizowanej w projektach wspieranych przez Unię Europejską? Czy bez wsparcia sektora kultury przez fundusze unijne założone cele byłyby możliwe do osiagnięcia?

Na te i inne pytania starali się odpowiedzieć uczestnicy konferencji “Culture in Motion: Pathways to EU 2020”  zorgnizowanej już po raz trzeci przez Komisję Europejską. Spotkanie odbyło sie w dniach 15-16 lutego 2011 r. w Brukseli w Square Meeting Centre, a do udziału w konferencji została zaproszona prezes Fundacji ARTeria –  Anna Ochmann.

Przykłady projektów finansowanych w ramach programu Kultura 2007 – 2013, pilotażowego projektu mobilności artystów (Artist Mobility) czy też innych unijnych programów (między innymi: Lifelong Learning Programme, Citizenship Programme, Competitiveness and Innovation Framework Programme, Framework Programme for Research and European Regional Development Programme) ilustrowały konkretne tezy do dyskusji. Wybrane projekty to m.in.: “Fundacio Centre Internacional de Musica Antiga” z Hiszpanii, www.fundaciocima.org; “Readme.cc” z Austrii, www.readme.cc;  “Beyond the stage: new trends in European theatre” z Polski, www.ftg.pl; “Network of European Museum Organisations (NEMO)” z Niemiec, www.ne-mo.org; “BelBoBru – Laboratoire de parades urbaines” z Belgii, www.zinneke.org; “IMAGINE 2020” z Belgii, www.2020network.eu; “ENPARTS” z Włoch, www.labiennale.org ; “HALMA grants programme for writers” z Niemiec, www.halma-network.eu; “House for Open Mobility Exchange (H.O.M.E.)” ze Słowenii, www.ljud.si oraz wiele innych (więcej). Broszura przybliżająca wszystkie przykłady projektów (w wersji językowej angielskiej) do pobrania tutaj.

Szczególnie istotny dla międzynarodowego grona uczestników był niewątpliwie aspekt różnic w finansowaniu sektora kultury na poziomie poszczególnych krajów europejskich, a także zagadnienia związane z rolą kultury w walce z wykluczeniem. Sesje plenarne poświęcone były przede wszystkim roli projektów we wspieraniu różnorodności kulturowej i językowej Unii, budowaniu dialogu międzykulturowego, wspieraniu rozwoju zawodowego artystów; wzmacnianiu samego sektora kultury czy też zwiększaniu dostępu obywateli do kultury i sztuki, także w kontekście promocji europejskiej kultury na arenie międzynarodowej (sesja I: „Cultural and linguistic diversity and intercultural dialogue”, sesja II: „Helping artists with the careers” oraz „Strrenghening the capacity of the cultural sector”, sesja III: „Increasing the access of the public to European cultural works” oraz sesja IV: Promoting the circulation of works in Europe and beyond” ). Pełny program konferencji oraz konsultacji społecznych do pobrania tutaj.

Uczestników konferencji przywitał Jan Truszyński, dyrektor generalny DG Education and Culture, a wykad wprowadzajacy wygłosił Vladimir Sucha (director od Culture and Media, DG Education and Culture). Wystąpili m.in.: Jean-Marc Leclerc (Diversidad Urban Forum), Myriam Stoffen (BelBoBru – Laboratoire de parades urbaines), Françoise Dubruille & Myriam Diocaretz (European Union Prize for Literature), Peter Zorn (European Media Art Network), Jasa Jenull (House for Open Mobility Exchange – H.O.M.E.), Miranda Bird (European Regions of Culture), Jordi Savall (Fundaćio Centre Internacional de Musica Antiga), Margarita Sani (Lifelong Museum Learning LLML), Gerd Van Looy (European Concert Hall Organisation), Paolo Bartolani (ENPARTS: European Network of Performing Arts) czy Bernard Foccroulle (Festival d’Aix-en-Provence).

Uczestnicy konferencji wzięli udział w szeregu spotkań, wystaw towarzyszących mieli również okazję do nawiazania współpracy zarówno z koordynatorami projektów, jak i pozostałymi uczestnikami spotkania. Ponadto przy okazji organizacji konferencji odbyło się spotkanie konsultacyjne wszystkich zainteresowanych stron dotyczące założeń nowego unijnego programu w dziedzinie kultury po 2013 roku.