Miasto kreatywne – centra kultury działające w przestrzeniach postindustrialnych w turystyce i promocji

W dniach 10-11 września 2009 r. odbyła się w Zabrzu VI Międzynarodowa Konferencja poświęcona wykorzystaniu dziedzictwa przemysłowego w promocji turystycznej gmin i regionów. Zagadnienia poruszane na spotkaniu dotyczyły sposobów zachowania oraz poprawy technicznej kondycji industrialnych zabytków, a także nadawaniu im nowych funkcji, także turystycznych. Cennych inspiracji w wykorzystywaniu dziedzictwa przemysłowego na Śląsku dostarczały wskazane przykłady i doświadczenia innych ośrodków rozsianych po całej Europie i świecie. Dorobek dotychczasowych konferencji jest dostępny szerokiej publiczności dzięki publikacjom pokonferencyjnym. Prezes Fundacji ARTeria Anna Ochmann przygotowała do wydawnictwa podsumowującego tegoroczną dyskusję referat „Miasto kreatywne – centra kultury działające w przestrzeniach postindustrialnych w turystyce i promocji”.

Miasto kreatywne inspiruje do aktywności nie tylko artystycznej, ale także społecznej, to miejsce dla wszystkich, którzy dzieląc przestrzeń publiczną mogą się rozwijać, realizować swoje pasje, pomysły, hobby. Instytucje i obiekty kultury działające w przestrzeniach postindustrialnych mogą być nie tylko czynnikiem aktywizującym społeczność lokalną, wpływającym na jej rozwój, ale także interesującym produktem turystycznym. Przykłady kilku obiektów (przede wszystkim zrzeszonych w Trans Europe Halles, ze względu na fakt, iż większość z instytucji w tej sieci prowadzi swoją działalność właśnie w starych halach fabrycznych, drukarniach, stacjach kolejowych, itp.) pokazują, że kreatywność, idea wspierania młodej generacji artystów, realizowania działań innowacyjnych, społecznych, alternatywnych czy wreszcie nawet wielkich wydarzeń festiwalowych buduje wizerunek miejsca-miasta i że wpływa na jego promocję, także w aspekcie turystycznym. ,,Rote Fabrik” w Zurychu, dawna gazownia Westergasfabriek w Amsterdamie, Stanica na Słowacji – pozarządowy, alternatywny ,,dom kultury” wykorzystujący przestrzeń zrewitalizowanej stacji kolejowej Żylina-Záriečie, Centrum Artystyczne Fabryka Trzciny czy Teatr Łaźnia Nowa czy wreszcie projekt Nowego Centrum Łodzi ec1 – to cenna inspiracja dla działań podejmowanych także na Śląsku. W przyszłości stereotypowe, ale wciąż częste skojarzenie Śląska z dziedzictwem poprzemysłowym może ustąpi innemu: że jest to jeden z ciekawszych i nowocześniejszych regionów Polski, który potrafił kreatywnie przekształcić przemysłową przeszłość w teraźniejszość pod znakiem kultury.