Mentoring dla artystów

Fundacja ARTeria po raz kolejny zaprosiła artystów i twórców do udziału w indywidualnych i grupowych sesjach mentoringowych prowadzonych przez Wenancjusza Ochmanna (od stycznia do kwietnia 2019 roku zrealizowaliśmy 40 sesji). Spotkania obejmowały szereg zagadnień takich jak m.in. kwestie związane ogólnie z działalnością gospodarczą, a przede wszystkim wiedza, kompetencje i aktywność rynkowa, aspekty prawne(własność intelektualna, prawo autorskie, umowy cywilnoprawne, egzekwowanie wierzytelności, itp.), aspekty marketingowe (metody i kanały promowania działalności kreatywnej, media społecznościowe, itp.), księgowe (formy działalności gospodarczej, ubezpieczenia i podatki,  współpraca z biurem rachunkowym, ulgi podatkowe, itp.) oraz aspekty związane z zarządzaniem (biznes plan, efektywne zarządzanie zasobami i zespołem, finansowanie działalności np. z funduszy europejskich, preferencyjne kredyty, itp.).

Uczestnicy mieli możliwość rozwinięcia także swoich kompetencji w zakresie umiejętności związanych ze specyfiką sektora kultury i kreatywnego, w tym wiedzy i umiejętności z zakresu audience development (budowanie publiczności) czy crowdsourcing (metody komunikacji i angażowania widzów) oraz umiejętności komunikacyjnych, w tym także service design (obsługa) czy wreszcie storytelling (sposób narracji).

Kolejne spotkania planujemy w drugiej połowie roku (od września) – zapisy w biurze Fundacji.