Mentoring dla artystów – spotkania w 2018

W roku 2018 kontynuowaliśmy spotkania mentoringowe (w sumie 36 sesji) dla młodych artystów oraz operatorów kultury. Metodologia pracy z „mentee” oparta była na materiałach i doświadczeniach wypracowanych m.in. w ramach projektu Talent Matching Europe, z kolei zagadnienia z zakresu przedsiębiorczości bazowały na materiałach i doświadczeniach wypracowanych w ramach projektu ArtENprise. Całość materiału została dostosowana do realiów działalności w Polsce przez Wenancjusza Ochmanna i bazowała na m.in. wiedzy i doświadczeniu działalności firmy szkoleniowej VENO’S STUDIO działającej od 1996 roku w przemysłach kreatywnych.