Mapping the Needs of the Cultural and Creative Industries – badanie z ARTerią

Reprezentanci Fundacji ARTeria wzięli udział w badaniu “Mapping the Needs of the Cultural and Creative Industries” mającym na celu lepsze zrozumienie  aktualnych potrzeb sektora kultury i kreatywnego, a w konsekwencji stworzenie programu innowacyjnych działań szkoleniowych i polityk wspierających te sektor. Badanie zostało opracowane w formie czterech ankiet. Do wypełnienia pierwszej ankiety zaproszono artystów, freelancerów i przedstawicieli małych przedsiębiorstw, drugiej – osoby zarządzające przedsiębiorstwami w sektorze kultury i kreatywnym, trzeciej – osoby szeroko związane z sektorem, reprezentantów instytucji badawczych i publicznych, fundacji i stowarzyszeń artystycznych, klastrów,  itp., wreszcie czwarta została opracowana dla reprezentantów instytucji szkoleniowych i osób związanych z szkoleniami zawodowymi.