Lutowe spotkanie partnerów projektu Global FemART (online)

Partnerzy projektu „Global FemArt– Supporting Female Artists and Creatives to Globalise their Business” spotykają się co miesiąc w formie roboczych spotkań online mających na celu bieżącą analizę postępów w realizacji projektu, a także kwestii zawiązanych z bieżącym zarządzaniem projektem.  Kolejne spotkanie odbyło się 4 lutego 2020 r., a partnerzy skupili się tym razem na kwestiach związanych z fazą testową rezultatów Artist Circles oraz platformy Global FemART, a także na kwestiach związanych z najbliższym spotkaniem grupy sterującej, zaplanowanej pierwotnie w hiszpańskiej Walencji, niemniej jednak w związku z pandemią COVID 19 została ona zmieniona na spotkanie online. Kolejne spotkanie odbędzie się 3 marca 2020 r.

Projekt jest współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+.