LOKOMOTYWA KULTURY z udziałem Fundacji ARTeria

Prezes Fundacji Arteria wzięła udział w międzynarodowej konferencji „Lokomotywa kultury – pociąg do współpracy. Wspólne tory biznesu, sztuki i nauki”. Konferencja odbyła się 31 marca 2011 roku w galerii BWA w Bielsku Białej. Uczestnicy spotkania – polscy i zagraniczni menadżerowie kultury, socjologowie, przedstawiciele instytucji publicznych i otoczenia biznesu – starali się odpowiedzieć między innymi na pytania: „Co sztuka współczesna ma wspólnego z przedsiębiorczością?”, „Czy klastry w sektorze kreatywnym mają szanse istnienia i co skłania przedstawicieli tego obszaru do współpracy?” oraz „Jak przemysł kreatywny wpływa na podnoszenie atrakcyjności regionu?”. Nie zabrakło reprezentacji środowiska artystycznego, w konferencji wzięli udział m.in. francuska performerka Christine Bouvier (dyrektorka „Festival Préavis de Désordre Urbain” w Marsylii) oraz Bartosz Szydłowski – dyrektor Teatru Łaźnia Nowa w Krakowie, których zadaniem było pokazanie, jak działania artystyczne integrują i aktywizują lokalną społeczność.

Konferencję poprowadził Marcin Jabłoński, ekspert w dziedzinie klastrów, prezes Connectionpoint Sp. z o.o. O sztuce współczesnej w kontekście przedsiębiorczości na przykładzie projektu „Lokomotywa – strategia rozwoju klastrów” opowiedziała niezwykle interesująco Agata Smalcerz, dyrektor Galerii Bielskiej BWA. Janusz Targosz, prezes Regionalnej Izby Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej odniósł do potrzebie kreatywności w biznesie, a Mira Fronczek, prezes BCMM, przedstawiła badania marketingowe dotyczące identyfikacji klastrów w biznesie kreatywnym i określenia ich potrzeb w zakresie wsparcia ze strony sektora publicznego. W trakcie konferencji nastąpiła również inauguracja Klastra Kreatywnego „Lokomotywa Kultury”, a uczestnicy konferencji mogli spotkać się i dyskutować także w mniej formalnej atmosferze w trakcie wieczornego koktajl party.

Więcej: www.lokomotywa.org.pl