Listopadowe spotkanie partnerstwa Global FemART (online)

Partnerzy projektu „Global FemArt– Supporting Female Artists and Creatives to Globalise their Business” spotykają się co miesiąc w formie roboczych spotkań online mających na celu bieżącą analizę postępów w realizacji projektu, a także kwestii zawiązanych z bieżącym zarządzaniem projektem.  Kolejne spotkanie odbyło się 30 listopada 2020 r.

Projekt jest współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+.