Listopadowe ARTerioinspiracje czyli o osobach z niepełnosprawnościami pracujących w sektorze kultury

Listopadowe spotkanie z cyklu ARTerioinspiracje poprowadziła Anna Ochmann (spotkaliśmy się 19 listopada 2019 r.) rozpoczynając od krótkiego wspomnienia swojej pracy w roli ewalutorki transferu dobrych praktyk w ramach projektu TOOLQUIZ, którego celem było szukanie nowych sposobów myślenia o rozwoju w Europie: jak poprzez działania na szczeblu regionalnym można usprawnić działania polityczne na szczeblu europejskim. Jego celem było też wskazanie, w kontekście globalizacji i  sytuacji w Europie, dominujących prądów rozwojowych w sektorze kultury i kreatywnym. Projekt wskazywał interesujące praktyki kwestionujące istniejący układ, proponując nowe, przyszłościowe podejście w kontekście poszukiwania, badania i ustalenia nowych możliwości rozwoju gospodarczego i regionalnego w oparciu o kulturę. TOOLQUIZ był także międzynarodową platformą współpracy regionalnej, w skład której weszli: Castilla-La Mancha w Hiszpanii, Nord-Pas de Calais we Francji, Wspólnota Francuska Belgii, Wspólnota Flamandzka Belgii, Walia w Anglii, Rogaland w Norwegii oraz województwo śląskie (poprzez instytucję kultury Ars Cameralis Silesiae Superioris). Współpraca odbywała się na trzech szczeblach: artystów i dyrektorów artystycznych, administracji oraz polityków, co gwarantowało dużą efektywność wspólnych przedsięwzięć. Jednym z zadań prezeski Fundacji ARTeria był ewaluacja transferu dobrej praktyki z Muzuem Dr Guislain (Belgia) do Polski dotyczącej właśnie osób z problemami psychicznymi (raport dostępny tutaj).

Bezpośrednim jednak impulsem do podjęcia takiej tematyki w ramach naszego spotkania był raport przygotowany przez Arts Council England zatytułowany ”MAKING A SHIFT. DISABLED PEOPLE AND THE ARTS AND CULTURAL SECTOR WORKFORCE IN ENGLAND: UNDERSTANDING TRENDS, BARRIERS AND OPPORTUNITIES” (Pracując na zmianę. Między niepełnosprawnymi a zatrudnionymi w sektorze kultury i sztuki w Anglii – rozumienie trendów, barier i możliwości), którego celem było sformułowanie kompleksowej siatki reko­mendacji i propozycji reform w tym zakresie.

Anna Ochmann przedstawiła, jako wstęp do dyskusji, krótkie streszczenie najważniejszych ustaleń raportu. Odniosła się m.in. do jednej z kluczowych koncepcji dominujących we współczesnej dyskusji nad problematyką inkluzji osób niepełnosprawnych czyli tzw. dostępności (acces­sibility) – zasięgu i poziomu rozwoju narzędzi, instytucji, rozwiązań logistycz­nych ułatwiających osobom z niepełnosprawnościami funkcjonowanie w przestrzeni publicznej, zawodowej, w rekreacji itp.

Uczestnicy naszego spotkania dyskutowali o sytuacji w Polsce, o tym jak niedoreprezentowane są osoby niepełnosprawne w pracy w sektorze kultury i kreatywnym, ale także o tym, że często ich pracę traktuje się bardziej jako formę aktywizacji zawodowej, a nie profesjonalna sztukę. Dyskutowaliśmy także o tak przyziemnych kwestiach jak bariery architektoniczne uniemożliwiające pracę w orkiestrach czy teatrach.

Ostatnie w tym roku spotkanie z cyklu ARTerioinpiracje zorganizujemy 2 grudnia 2019 r. – tym razem będziemy rozmawiali o wolności słowa w sztuce. Serdecznie zapraszamy