Lekcje na temat zagrożeń dla zwierząt ze strony odpadków

logo zakątka 2Od połowy września do połowy listopada w 15 zabrzańskich szkołach podstawowych i gimnazjach były prowadzone – w ramach II Śląskiego Festiwalu Zakątek Zwierzątek – lekcje na temat zagrożeń dla zwierząt ze strony odpadków. Przeprowadzonych zostało łącznie 40 lekcji, których celem było uświadomienie, że istnieją różne typy odpadków, w tym takie, które nie ulegają biodegradacji oraz takie, które mogą być groźne dla zwierząt.

Dlatego konieczna jest segregacja i usuwanie śmieci w sposób bezpieczny, aby nie stały się zagrożeniem dla zwierząt, które często cierpią z powodu bezmyślności lub lekkomyślnego zachowania się ludzi. Zostały opracowane we współpracy z zabrzańskim oddziałem Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami specjale materiały dydaktyczne dla uczniów (kolorowanka i test). Zagadnie poruszane na lekcjach – warsztatach były bardzo szerokie. Dotyczyły zarówno odpowiedzi na pytanie jakie zagrożenia stwarzają odpady dla zwierząt jak i tematyki związanej z samą segregacją śmieci. Poruszano tematykę: zanieczyszczenia środowiska (przenikanie szkodliwych substancji do gleby, zaleganie odpadów, które nie ulegają biodegradacji, ścieków zanieczyszczające rzeki itp.), wpływu na estetykę krajobrazu (brudne ulice i chodniki, zaśmiecone parki i lasy, zbiorniki wodne) czy wreszcie śmieci będących zagrożeniem dla zwierząt (puszki po napojach, kapsle, plastikowe uchwyt do puszek, potłuczone szkło, drewno z wystającymi gwoździami, plastikowe torby, balony, worki, pudełka po jogurtach, żyłki i haczyki wędkarskie, itp.). Dzieci biorące udział w lekcjach mogły wziąć także udział w konkursie plastycznym „Pułapki na cztery łapki”. Prace uczestników ocenione zostały przez komisję złożoną z profesjonalnych artystów – pedagogów Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Wystawę prac można było oglądać w Kawiarni Artystycznej Domu Muzyki
i Tańca w Zabrzu od 18 listopada 2008 r., a laureaci konkursu otrzymali nagrody w trakcie konferencji podsumowującej projekt.

Projekt był współfinansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w roku 2008