Learn2Create – wrześniowe robocze spotkanie partnerów

Kolejne, czwarte już w tym roku, robocze spotkanie partnerów projektu “Learn to Create – promoting Work-based Learning in Europe’s Cultural and Creative Industries” w formie online odbyło się 10 września 2020 r., z udziałem przedstawicieli wszystkich organizacji partnerskich. W trakcie spotkania skupiliśmy się przede wszystkim na kwestiach związanych z rozwojem rezultatów IO2 oraz IO3 – programu nauczania, treści kursu opracowywanego przez każdego z partnerów w ostatnich miesiącach oraz na jak najlepszych ustrukturyzowaniem kursu na platformie, żeby jego merytoryczna zawartość została w jak najbardziej atrakcyjny i dostępny sposób zaprezentowana przyszłym użytkownikom.

Ważnym punktem spotkania były także kwestie związane z zarządzaniem projektem w kontekście pandemii COVID-19.

Projekt jest współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+. Więcej o projekcie tutaj.