Learn2Create – newsletter #1

Sektor edukacyjny i organizatorzy kształcenia i szkolenia zawodowego w całej Europie musieli zamknąć szkoły i inne projekty uczenia się w miejscu pracy w odpowiedzi na kryzys związany z COVID-19. Obecnie  starają się dostosować swoją ofertę edukacyjną do zaistniałej sytuacji za pomocą szeregu narzędzi komunikacji online. Szczególnie w sektorze kultury i sektorze kreatywnym wyzwaniem jest zapewnienie możliwości zdobycia kluczowych umiejętności przekrojowych i praktycznych przy użyciu tego typu narzędzi do zdalnego uczenia się. Fundacja ARTeria bierze udział w kilku międzynarodowych projektach ukierunkowanych na wspieranie artystów i twórców. Learn2Create jest jednym z nich – zapraszamy do zapoznania się z pierwszym newsletterem projektu w języku angielskim (tutaj) oraz w języku polskim (tutaj).

Zapraszamy także na FB projektu.

Projekt jest współfinansowany w ramach Programu Erasmus+.