Learn to Create – promoting Work-based Learning in Europe’s Cultural and Creative Industries – nowy projekt ARTerii

Fundacja ARTeria pozyskała dofinansowanie na realizację kolejnego międzynarodowego projektu związanego ze wsparciem artystów oraz osób pracujących w sektorze kreatywnym – “Learn to Create – promoting Work-based Learning in Europe’s Cultural and Creative Industries” otrzymał dofinansowanie z programu Erasmus+, sektor ‘Cooperation for innovation and the exchange of good practices’, akcja ‘Strategic Partnerships’.

Sektory kultury i kreatywny, dzięki tworzeniu oryginalnej wiedzy, produktów i usług stają się coraz ważniejszym elementem rozwoju światowej i polskiej gospodarki będąc jednym z ważniejszych miejsc tworzenia wartości i pobudzania innowacyjności. Równocześnie zostały uznane przez Komisję Europejską za jedne z najszybciej rozwijających się sektorów w Europie (European Commission, 2015, European Cluster Trends). Dla przedstawicieli sektora kreatywnego charakterystyczne jest łączenie wielu kompetencji – warto podkreślić, iż najdynamiczniejszy rozwój i najbardziej innowacyjne pomysły powstają dzięki synergii, a artyści nie stawiają sobie granic i szukają inspiracji właściwie wszędzie.

Specyfika oraz odrębność funkcjonowania artystów oraz przedstawicieli sektora kultury i sektora kreatywnego wynikająca m.in. z posiadanych przez nich zasobów oraz ze sposobu ich wykorzystania powodują, iż warto zastanowić nad dedykowanymi systemami wsparcia ich rozwoju i rozwoju kompetencji ich kadr.

Z kolei idea Work-based Learing wykorzystuje miejsce pracy jako niezwykle ważne środowisko umożliwiające praktyczne zdobywanie wiedzy i umiejętności (European Commission, 2013, Work-based learning in Europe: Practices and Policy Pointers), co jest szczególnie cenne właśnie w sektorach, których dynamika i specyfika zmian potrzeb i trendów w połączeniu ze zmianami narzędzi (także cyfrowych) dzieje się niezwykle szybko.

Partnerami projektu, oprócz ARTerii, są: Materahub (Włochy), Rinova Limited (Wielka Brytania), Dimitra Education&Consulting (Grecja), Regionalna Rozvojova Agentura Senec-Pezinok (Słowacja) oraz Innogate to Europe (Hiszpania).

Projekt jest realizowany od 31.12.2018 r. do 30.08.2021 r., dofinansowany w ramach programu Erasmus+.