KULTURALNE PODRÓŻE to cykl spotkań w formie intermentoringu międzypokoleniowego realizowanych, co dwa miesiące, od września 2013 r. (z wyjątkiem lipca i sierpnia). Celem spotkań jest rozwój świadomości na temat dziedzictwa – tego materialnego i niematerialnego, a także kultury i sztuki w duchu otwartości, poszanowania odmienności kulturowej i dialogu interkulturowego. Świadomość i wiedza na temat dziedzictwa – tego lokalnego i tego szeroko rozumianego – europejskiego –  oraz jego twórcze pełni funkcje integracyjne, przyczynia się do budowania tożsamości i więzi międzyludzkich.

KULTURALNE PODRÓŻE to pomost łączący światy, pokolenia i ludzi. Miejsce propagowania czynnego uczestniczenia w kulturze.

KULTURALNE PODRÓŻE to dialog międzypokoleniowy.