Kulturalne podróże we wrześniu czyli TRAM (Performance Arts Meeting) w Yokohamie

To była niezwykła „podróż” z jednej strony do Yokohamy, z drugiej na niezwykłe wydarzenie organizowane w tym mieście – TRAM (Performing Arts Meeting). TRAM to miejsce spotkania profesjonalistów, miejsce dyskusji oraz prezentacji spososbów pracy, doskonalenia i rozwoju przedsięwzięć w dziedzinie współczesnych sztuk scenicznych. TPAM (więcej tutaj) skupia przede wszystkim menadżerów kultury z Azji, lecz coraz częściej także z innych części świata, a w poszukiwaniu nowych modeli działania i rozwoju relacji kulturalnych, uczestnicy corocznych spotkań sięgają coraz częściej do dokonań również europejskich instytucji i organizacji takich jak np. IETM (International Network for Contemporary Performing Arts, która podobnie jak Fundacja ARTeria jest członkiem sieci Culture Action Europe). Wpływa to także na rozwój relacji kulturalnych pomiędzy Japonią i Europą.

Ten rozwój relacji kulturalnych zainspirował uczestników naszego spotkania do podjęcia tematu rezydencji artystycznych i mobilności artystów. Wydaje się to szczególne ważne w czasach, gdy pojęcia „globalny” i „lokalny” tracą swój kontrastowy charakter, a oczekiwanie publiczności sugeruje artystom konieczność budowania długoterminowych relacji i projektów, które mają wykraczać poza granice regionów i państw.

Na koniec spotkania uczestnicy mogli oglądnąć pokaz artystycznych zdjęć Kamili Kuźwickiej z Yokohamy – drugiego co do wielkości miasta Japonii, największego portu morskiego i jednego z większych ośrodków przemysłowych w kraju.

Spotkaliśmy się 11 września 2017 r., kolejne spotkanie z cyklu w listopadzie – serdecznie zapraszamy (szczegóły jak zwykle na stronie i w newsletterze).