Kulturalne podróże w maju czyli literacki, kobiecy szlak po Krakowie…

W ramach kolejnego spotkania z cyklu „Kulturalne podróże” zaprosiliśmy na wirtualną wędrówkę po Małopolsce śladami kobiet – pisarek i poetek, w oparciu o ich twórczość i w poszukiwaniu literackich inspiracji. Wybór takiego tematu wynika m.in. z realizacji przez Fundację ARTeria projektu „Global FemArt– Supporting Female Artists and Creatives to Globalise their Business” (więcej tutajtutaj) – w trakcie spotkania Anna Ochmann przedstawiła także cele i zakres działań projektu.

Na naszą majową podróż (spotkaliśmy się 21 maja 2019 r.) wybraliśmy region Małopolski, bo jest to przestrzeń graniczna pomiędzy Zachodem i Wschodem, przestrzeń o skomplikowanej historii, unikalnej wielokulturowej mozaice języków, tradycji i religii stanowiących niewyczerpane źródło literackich inspiracji. Naszą wędrówkę skoncentrowaliśmy na stolicy regionu – Krakowie.

Kraków jest, od 2010 r., miastem literatury UNESCO, miastem szczególnym ze względu na wielowiekową tradycję literacką i artystyczny charakter. „Odwiedziliśmy” – czytając wiersze Wisławy Szymborskiej czy Haliny Poświatowskiej – Dom Literatów przy ul. Krupniczej 22. Z kolei fragmenty twórczości Marii Jasnorzewskiej-Pawlikowskiej, Magdaleny Samozwaniec i Zofii Kossak-Szczuckiej towarzyszyły nam w odwiedzinach „Kossakówki” czyli domu przy pl. Kossaka 4 – miejscu spotkań artystów w przedwojennym Krakowie.

Uczestnicy spotkania wspominali swoje krakowskie adresy kojarzące się im się z literackimi przygodami i emocjami, a także prezentowali swoje pierwsze poetyckie próby…

Kolejne spotkanie z cyklu we wrześniu, już po wakacjach. Serdecznie zapraszamy.