KULTURALNE PODRÓŻE w maju czyli na szlaku zabytków techniki

W oczekiwaniu na tegoroczną INDUSTRIADĘ postanowiliśmy, w ramach majowych KULTURALNYCH PODRÓŻY, przyjrzeć się bliżej szlakowi zabytków techniki w województwie śląskim i wymienić doświadczeniami oraz rekomendacjami dotyczącymi konkretnych punktów na mapie tego szlaku.

Wart zwrócić uwagę, iż wytyczanie szlaków kulturowych to coraz częstsze zjawisko w Polsce – z ich powstawaniem nie wiążą się żadne restrykcje i wymogi.

Szlak Zabytków Techniki jest tematycznym szlakiem turystyczno-kulturowym (do pokonania samochodem, inne środki transportu właściwe nie wchodzą w grę…), który łączący obiekty związane z kulturą dziedzictwa przemysłowego województwa śląskiego (obecnie to 42 obiekty związane są z tradycją górniczą, hutniczą, energetyką, kolejnictwem, łącznością, włókiennictwem, produkcją wody oraz przemysłem spożywczym), których właścicielami są samorządy lokalne, osoby prywatne, przedsiębiorstwa prywatne i państwowe. Projekt realizowany jest przez referat promocji dziedzictwa industrialnego, będący w strukturze Wydziału Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego przy udziale Śląskiej Organizacji Turystycznej. W procesie tworzenia Szlaku uczestniczyło także Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach. Przedsięwzięcie w całości finansowane jest ze środków budżetowych samorządu Województwa Śląskiego.

Uczestnicy spotkania, na początku, w krótki prezentacjach opowiedzieli o swoich doświadczeniach ze zwiedzania poszczególnych obiektów na szlaku, zachęcając (a czasem zniechęcając…) do wizyty w danym miejscu innych. Dyskutowaliśmy o dostępności tych miejsc, ich ofercie, identyfikacji wizualnej, wreszcie o atmosferze jaka panowała w danych obiektach, o wartościach merytorycznych takich wycieczek.

Powstała autorska (uczestników naszego spotkania) mapa fajnych i mniej fajnych miejsc na szlaku, ranking miejsc od  „trzeba zobaczyć koniecznie” do „można sobie darować”. Wszyscy byli jednak zgodni, iż sam idea jest świetna i bardzo potrzebna w świcie, w którym zanika powoli świadomość industrialnego dziedzictwa Śląska, szczególnie wśród młodych ludzi. Zachęcając do zwiedzania szlaku i udziału w INDUSTRIADZIE 2017 (tym razem pod hasłem „W rytmie maszyny”) zapraszamy już na kolejne spotkanie z cyklu KULTURALNYCH PODRÓŻY już po wakacjach (we wrześniu).

Spotkanie odbyło się 4 maja 2017 r.