Kultura w tworzeniu wizerunku nowoczesnego miasta/metropolii

Przedstawiciele Fundacji ARTeria wzięli udział w konferencji „Kultura w tworzeniu wizerunku nowoczesnego miasta/metropolii”, która została zorganizowana przez Górnośląskie Centrum Kultury w dniach 23-24 września 2008 roku.

Celem konferencji było zaprezentowanie wizji kultury budującej tożsamość regionu i wpływającej na rozwój śląskich miast, kultury traktowanej jako ważny element promocyjny, jako silna i rozpoznawalna marka. Imprezy artystyczne organizowane na Śląsku wciąż zbyt często mają jedynie zasięg regionalny, nie uczestniczą w nich osoby spoza metropolii, nie są zauważane przez ogólnopolskie media. Pomocne w określeniu sposobów zmiany tego stanu były przykłady doświadczeń innych europejskich regionów i miast (takich jak Graz czy Bilbao), w których „rewolucja kulturalna” już nastąpiła.
Drugi dzień konferencji miał wymiar praktyczny. Uczestnicy mogli wybrać z szeregu propozycji warsztatowych dotyczących między innymi promocji wydarzeń kulturalnych w mediach, sposobu finansowania przedsięwzięć kulturalnych ze źródeł europejskich i krajowych czy zagadnień związanych ze sponsoringiem kultury i sztuki w praktyce.