Kultura w regionie – panel ekspercki z ARTerią

Anna Ochmann, prezeska Fundacji ARTeria, wzięła udział w warsztacie eksperckim poświęconemu tematowi „Kultury w regionie”, który odbył się 26 października 2016 r. na Zamku Piastowskim w Raciborzu. Był to element pionierskiego procesu partycypacji w regionie realizowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego, a impulsem do debaty nad przyszłością województwa był dokument „Program Rozwoju Wewnętrznego Województwa Śląskiego do 2030 – Kierunek Śląskie 3.0. – Inicjatywa Strategiczna”, przygotowany przez Zarząd Województwa we współpracy z przedstawicielami różnych środowisk w 2015 r.

Cały proces składa się z kilku etapów, z których pierwszym był cykl warsztatów tzw. „subregionalnych”, eksponujących potencjał każdego z 4 subregionów naszego województwa, a skupiający osoby zaangażowane biznesowo, społecznie i kulturalnie w rozwój województwa.

Kolejny krokiem były właśnie październikowe warsztaty „tematyczne” poświęcone każdemu z obszarów ww. Programu, w tym:

1. Aktywność przedsiębiorcza i innowacje na rzecz nowej gospodarki

2. Rewitalizacja przestrzeni miejskich i obszarów poprzemysłowych

3. Infrastruktura transportowa, zielona i nowa energetyka

4. Kompetencje zawodowe, aktywność obywatelska i innowacje społeczne

5. Kultura

Do współpracy w przeprowadzeniu tego procesu została zaproszona Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia, która wspiera Śląskie w prowadzeniu warsztatów oraz opracowywaniu raportów i materiałów podsumowujących proces. Idea jaka przyświeca realizacji procesu partycypacji to włączenie do Programu nowych obszarów/projektów wypracowanych oddolnie przez aktywnych mieszkańców z całego województwa, a tym samym potwierdzenie, że głos mieszkańców i ich udział w procesie jest dla samorządu ważny i niezbędny w długofalowym projektowaniu przyszłości województwa na miarę oczekiwań obywateli.