„Kultura się liczy” na konferencji podsumowującej dwa lata rządów PO-PSL z udziałem Fundacji ARTeria

W dniach 20 – 21 listopada 2009 r. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyła się konferencja podsumowująca dwa lata rządów PO-PSL. Wzięli w niej udział także przedstawiciele Fundacji ARTeria. Ze względu na zakres działalności organizacji szczególnie udział w dwóch panelach dyskusyjnych był cenny.
Pierwszy to „Wykorzystanie funduszy unijnych” moderowny przez Jana Olbrychta, w którym udział wzięli między innymi Minister Rozwoju Regionalnego – Elżbieta Bieńkowska czy Stanisław Gawłowski z Ministerstwa Środowiska. Omówiono kwestie związane z otoczeniem prawnym i organizacyjnym w kontekście skuteczności pozyskiwania funduszy, wskazano nowelizacje przepisów m.in. z zakresu finansów publicznych, ochrony środowiska, zamówień publicznych.

W drugim panelu – „Kultura się liczy”, którego gospodarzem był Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski uczestniczyli między innymi: podsekretarz stanu w MKiDN Monika Smoleń, eksperci ministerstwa: dr Zina Jarmoszuk i prof. Wiktor Jędrzejec, dyrektor Instytutu Ksiązki Grzegorz Gauden, dyrektor Instytutu Adama Mickiewicza Paweł Potoroczyn, dyrektor Międzynarodowego Centrum Kultury prof. Jacek Purchla, prezes Polskiej Organizacji Turystycznej Rafał Szmytke oraz redaktor Jacek Żakowki. Moderatorem panelu była Iwona Radziszewska.
Dyskusja koncentrowała się wokół tematyki związanej z zarządzaniem instytucjami kultury, także w kontekście budowania kapitału społecznego. W tym kontekście pojawiły się zagadnienia związane z problemem wykluczenia z uczestnictwa w kulturze, na które odpowiedzią ma być nowy ministerialny program KULTURA+. Jego najważniejsze elementy programu tworzą trzy działy: „Biblioteka+”, „Domy kultury+” (członkowie Fundacji konsultowali ten program w pierwszej połowie roku 2009), którego założeniem jest przekształcenie domów kultury w gminne multimedialne pracownie kultury oraz „Dygitalizacja”. Kolejny ważny poruszany w trakcie dyskusji aspekt dotyczył kształcenia przyszłych świadomych odbiorców kultury. Dyrektor Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej MKiDN prof. Wiktor Jędrzejec podkreślił, iż przyczyni się to do dynamicznego rozwoju społecznego i dlatego jest to inwestycja bezcenna (12 marca 2008 roku podpisane zostało porozumienie (MKiDN oraz MEN) o współpracy, w myśl którego do szkół wracają obowiązkowe zajęcia z plastyki i muzyki).
W pierwszym kwartale przyszłego roku w Sejmie jest planowana debata na temat stanu polskiej kultury.