KULTURA I BIZNES – seminarium i warsztaty w Norwegii z ARTerią.

Prezes Fundacji ARTeria wzięła udział w seminarium/warsztatach w Stravanger w Norwegii dotyczących transferu doświadczeń walijskich na grunt norweski związanych ze współpracą sektora prywatnego z sektorem kultury i sztuki. Spotkanie było zorganizowane w ramach międzynarodowego projektu TOOLQUIZ.

Dobra praktyka (ARTS & BUSINESS CYMRU SCHEMES) została zidentyfikowana przez jednego z partnerów projektu – Wales Arts International, a jej transfer nastąpi do regionu Rogaland, z udziałem innych zaangażowanych parterów: SIMETRIAS FUNDATION z hiszpańskiego regionu Castilla-La Mancha, WALLONIA-BRUSSELS FEDERATION oraz FLEMISH MINISTRY z Belgii.

Odbiorcami warsztatów były osoby z sektora publicznego i prywatnego łączące w swojej pracy zagadnienia związane z biznesem, sztuką i kulturą. Zagadnieniami poruszanymi w trakcie warsztatów były między innymi kwestie związane z rozwojem zawodowym osób działających w sektorze kreatywnym – nie tylko pracowników firm, także na przykład organizacji, wymiana poglądów oraz doświadczeń specjalistów działających w tym sektorze, ekspertów łączących w pracy działalność artystyczną z komercyjną. Spotkanie było także okazją do debaty poruszającej szeroko zagadnienia kultury i gospodarki, a przede wszystkim elementów, które te dwie dziedziny mogą łączyć. Uczestnicy zapoznali się z szeregiem prezentacji, wystąpią m.in. John Gunnar Johnsen (head of culture, Rogaland county council), Rachel Jones (chief executive, Arts & Business Cymru), zaprezentowany został szereg przykładów zarówno z obszaru Norwegii (Kjell Skappel), jak i Walii (No Fit State Circus).

Spotkanie odbyło się w dniach 11-12 września 2012 r. w norweskim Stravanger.

TOOLQUIZ jest projektem rozwojowym, którego celem jest szukanie nowych sposobów myślenia o rozwoju w Europie: jak poprzez działania na szczeblu regionalnym można usprawnić działania polityczne na szczeblu europejskim. Jego celem jest też wskazanie, w kontekście globalizacji i obecnej sytuacji w Europie, prądów rozwojowych dominujących obecnie oraz w przyszłości. Projekt wskazuje także interesujące praktyki kwestionujące istniejący układ, proponujące nowe, przyszłościowe podejście w kontekście poszukiwania, badania i ustalenia nowych możliwości rozwoju gospodarczego i regionalnego w oparciu o kulturę i zasoby ludzkie.

TOOLQUIZ to także międzynarodowa platforma współpracy regionalnej, w skład której wchodzą: Castilla-La Mancha w Hiszpanii, Nord-Pas de Calais we Francji, Wspólnota Francuska Belgii, Wspólnota Flamandzka Belgii, Walia w Anglii, Rogaland w Norwegii oraz województwo śląskie (poprzez instytucję kultury Ars Cameralis Silesiae Superioris). Współpraca odbywa się na trzech szczeblach: artystów i dyrektorów artystycznych, administracji oraz polityków, co gwarantuje dużą efektywność wspólnych przedsięwzięć.