Konsultacje w Berlinie z udziałem ARTerii

Przedstawiciele Fundacji ARTeria wezmą udział w spotkaniu członków Culture Action Europe z całej Europy organizowanego w ramach cyklu konsultacji zagadnień związanych z polityką kulturalną UE.

Spotkanie odbędzie się (po wcześniejszych konsultacjach w Brukseli i Paryżu) 17 kwietnia w Berlinie.
Konsultacje dotyczą najważniejszych elementów i priorytetów polityki kulturalnej w perspektywie do 2020 r., które zostały przygotowane w oparciu o dokumenty omawiane w czasie ostatniego Zgromadzenia Ogólnego, a także późniejsze uwagi i sugestie. Zostały one wybrane ze względu na ich kluczowe znaczenie dla sektora kultury i sztuki w kontekście jego krótko i długoterminowego rozwoju.

Zagadnienia zostały pogrupowane w ramach trzech głównych działach związanych z: dostępem do kultury dla wszystkich, wsparciem działalności artystycznej oraz współpracą kulturalną. W ramach tych działów konsultowane są uszczegółowione problemy m.in.: aktywne uczestnictwo obywateli w projektach kulturalnych i artystycznych, dostęp do edukacji artystycznej, sytuacja zawodowa osób związanych z sektorem kultury i sztuki, możliwości i zasady finansowania działalności artystycznej czy mobilność artystów.

Kolejne planowane jest 29 kwietnia w Utrechcie, a następne na początku maja w Wiedniu.