Konsultacje trenera regionalnego Narodowego Centrum Kultury.

W ramach projektu realizowanego przez Narodowe Centrum Kultury Anna Ochmann – prezes fundacji ARTeria – uzyskała, jako jedna z 22 osób w Polsce w edycji szkolenia w 2008 r., tytuł Trenera regionalnego NCK.

Realizowany w maju i czerwcu 2008 r. projekt „Trenerzy regionalni” stanowił kontynuację podobnego projektu szkoleniowego realizowanego przez NCK w latach 2005-2006 oraz projektu „Konsultanci z zakresu finansowania projektów kulturalnych” realizowanego we współpracy z Urzędami Marszałkowskimi w 2007 r. 

Celem projektu jest przygotowanie specjalistów-konsultantów z zakresu pozyskiwania funduszy strukturalnych i innych w okresie finansowania 2007-2013 (fundusze UE, MF EOG oraz NMF oraz inne), a także integracja i współpraca ekspertów w tej dziedzinie. Jednocześnie projekt ma na celu przygotowanie jednostek kultury do pozyskiwania tych funduszy oraz uruchomienie sieci wsparcia instytucji kultury w przygotowywaniu projektów.

W ramach realizacji projektu co roku powstaje grupa doradców – trenerów funduszy strukturalnych i unijnych na rzecz sektora kultury. Specjalistów, którzy nieodpłatnie świadczą doradztwo w swoich regionach na rzecz instytucji kultury oraz organizacji III sektora realizujących działania kulturalne.

Program szkolenia obejmuje zdobycie kompleksowej wiedzy z zakresu projektowania i finansowania projektów kulturalnych w kilku blokach tematycznych:

  • możliwości pozyskania funduszy,
  • technika projektowania,
  • zagadnienia finansowe,
  • aspekty prawne realizacji,
  • monitoring i sprawozdawczość,
  • metodologia prowadzenia zajęć.

Więcej informacji na stronie www.regiony.nck.pl/o_programie.php

Wizytówka trenera:

Anna Ochmann

ZAWÓD, KTÓRY STAŁ SIĘ HOBBY: jako absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie czasem projektuję, czasem sięgam po pędzel. HOBBY, KTÓRE STAŁO SIĘ ZAWODEM: jako zastępca dyrektora ds. programowych Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu organizuję i koordynuję pracę 3 podstawowych, statutowych działów DMiT: działu impresaryjno – programowego (organizacja imprez w sali widowiskowej dla 2000 widzów, na „małej scenie”, imprez plenerowych), działu wydawniczego (redaktor naczelna miesięcznika „Nasze Zabrze Samorządowe”), działu produkcji telewizyjnej (produkcja i emisja lokalnego programu TV, obejmującego codzienny serwis informacyjny oraz publicystkę, reportaże, itp.). W ostatnich czterech latach zrealizowałam ponad 200 dużych i mniejszych koncertów oraz imprez na których wystąpiły gwiazdy sceny zagranicznej oraz czołówka polskich wykonawców. Współpracuję z licznymi instytucjami kultury, z samorządami, koncernami, impresariatami, firmami, organizacjami, związkami, uczelniami.
HOBBY I ZAWÓD: jako prezes Fundacji Arteria łączę świat sztuk plastycznych i muzycznych
z moją pasją organizowania wszystkiego wokół? Jestem także członkiem kilku innych organizacji pozarządowych m.in.: Stowarzyszenia Muzycznego Jazzowa Asocjacja Zabrze czy członkiem – założycielem Stowarzyszenia Przyjaciół Ronda Sztuki w Katowicach. Współtworzę i uczestniczę
w realizacji projektów finansowanych z funduszy UE oraz innych w ramach programów: EQUAL, ZPORR, MF EOG i NMF, funduszy z Urzędu Marszałkowskiego czy samorządu, PO KL, FIO…

annaochmann@wp.pl

Biuro Fundacji ARTeria: 032 777 44 11

Zapraszamy także na stronę Narodowego Centrum Kultury, gdzie osoby zainteresowane doradztwem prowadzonym przez Trenerów/Konsultantów mogą znaleźć więcej informacji: www.regiony.nck.pl/doradztwo.php