Konsultacje projektowe NASZ OGRÓD SPOŁECZNY z ARTerią

Fundacja ARTeria wzięła udział w badaniu realizowanym przez pracownię miejskich transformacji Sociopolis, która w ramach współpracy z Fundacją Green Cross Poland pracuje nad projektem tworzenia ogrodów społecznych w Polsce. Projekt ma na celu tworzenie warunków w polskich miastach do zakładania ogrodów warzywnych i zieleńców przez grupy mieszkańców na terenach ogólnodostępnych. Przygotowywany projekt nosi nazwę “Nasz ogród społeczny” i zostanie zainaugurowany w marcu 2015 roku.

Konsultacje projektowane – rozmowy z przedstawicielem organizacji pozarządowej, pracownikiem/członkiem zarządu wspólnoty bądź spółdzielni mieszkaniowej oraz mieszkańcem niezaangażowanym w działalność społeczną/pracę na rzecz wspólnoty – sa realizowane na terenie trzech polskich miast: w Lublinie, Zabrzu i Środzie Wielkopolskiej. Docelowo, w tych miastach planowane jest założenie pilotażowych ogrodów.

Badania mają charakter ilościowo-jakościowy – mają na celu zmapowanie w jaki sposób różne osoby działające aktywnie w przestrzeni miejskiej współpracują ze sobą nawzajem, co im przeszkadza, w co się angażują i w jaki sposób.