Konsultacje nowej strategii Fundacji ARTeria

W dniach 28-29 sierpnia 2013 roku odbyły się konsultacje z osobami zaangażowanymi w prace Fundacji ARTeria oraz z naszymi wolontariuszami nowej Strategii Fundacja ARTeria. Projekt strategii został opracowany w trakcie warsztatów strategicznych zorganizowanych w lipcu i sierpniu 2013 roku przez zarząd ARTerii. Poprzednia Strategia była wypracowana jeszcze w ramach projektu „Wzmocnienie struktury oraz zasobów instytucjonalnych i kadrowych Fundacji ARTeria” realizowanego w okresie 2008/2009 przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

W trakcie warsztatów osoby zaangażowane w prace Fundacji określiły czym dla nich jest działalność w Fundacji, przeprowadzono także analizę SWOT na obecnym poziomie rozwoju Fundacji. Mocne strony Fundacji to przede wszystkim: potencjał kadrowy, wyremontowane i wyposażone biuro, bardzo dobra lokalizacja biura w centrum miasta, doświadczenie w pozyskiwaniu środków, doświadczenie w realizacji projektów ze środków publicznych, a także zaangażowane osoby: zarząd, współpracownicy i wolontariusze. Jako słabe strony określono przede wszystkim brak systemowego finansowania Fundacji, a szczególnie niedostateczne środki na zatrudnienie większego personelu. Nie uległa zmianie misja Fundacji („porozumienie i współpraca między narodami i kulturami różnych państw realizowane poprzez działania edukacyjne i kulturowe”) oraz cel nadrzędny („zwiększenie aktywności, świadomości i umiejętności osób związanych szeroko z sektorem kultury, sztuki i NGO w zakresie efektywnej działalności i samorealizacji”).
Zarząd Fundacji, w trakcie warsztatów, postanowił przedstawić najważniejsze założenia strategii szerszej grupie wolontariuszy oraz osobom zaangażowanym w parce ARTerii, które nie mogły wziąć udziału w warsztatach ze względu na okres wakacyjny – stąd organizacja konsultacji. Za wszelkie sugestie, uwagi i pomysły – bardzo dziękujemy, większość z nich znalazła się w finalnej wersji dokumentu!

Strategia stanowi podstawowy dokument określający wieloletnie plany działania Fundacji oraz plany krótkoterminowe (roczne i krótsze).