Konferencja WIĘCEJ KULTURY z Fundacją ARTeria

W dniach 28 – 30 lipca 2011 roku w Sopocie odbyła się konferencja poświecona idei WE ARE MORE zorganizowana pod hasłem WIĘCEJ KULTURY. Jej organizacja wpisała się w czas Polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej i miała na celu szerokie wprowadzenie zagadnień związanych z polityką kulturalną do debaty nad przyszłością Polski i Europy.

Organizatorzy – Nadbałtyckie Centrum Kultury oraz Stowarzyszenie Kultura Miejska chcieli włączyć potrzebę uczestnictwa w kulturze w codzienne życie mieszkańców. Dlatego podczas konferencji, wśród spotkań warsztatowych, sesji panelowych, nie zabrakło także czasu na dyskusję z mieszkańcami Sopotu i trójmiejskimi animatorami kultury (między innymi w formule barCampu). Efektem konferencji było wypracowanie wniosków i rekomendacji dla poszczególnych resortów, w jaki sposób podnieć poziom finansowania kultury z funduszy społecznych, edukacyjnych czy infrastrukturalnych. Wypracowane efekty zostaną przedstawione w trakcie wrześniowego Europejskiego Kongresu Kultury we Wrocławiu.

Wystąpienie inaugurujące konferencję pod tytułem „Kultura jest niezbędna” wygłosił Chris Torch ze sztokholmskiego Intercult, a Ewa Majczak z Culture Action Europe przybliżyła uczestnikom założenia kampanii we are more. Wieczór zakończył się satyrami na politykę kulturalną i jej finansowanie w formie PECHA KUCHA Night. W trakcie konferencji przykłady dobrych praktyk finansowania działań artystycznych z programów nie kierowanych bezpośrednio do sektora kultury przedstawili m.in. Aleksandra Kminikowska i Agnieszka Wołodźko (Projekt Art Line z udziałem 14 partnerów, współfinansowany z programu European Regional Development Fund, South Baltic Cross Border Cooperation Programme), Agata Etmanowicz (Projekt Art_Inkubator, oś priorytetowa III Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość RPO WŁ 2007-2013), Agnieszka Wlazeł (Platform River Cities) oraz prezes Fundacji ARTeria – Anna Ochmann (Program Operacyjny Kapitał Ludzki a kultura). Prezentacje dopełnił panel dyskusyjny „Jak włączyć kulturę w obieg funduszy strukturalnych w perspektywie finansowej Unii Europejskiej w 2014-2020?” moderowany przez Lidię Makowską z Kultury Miejskiej z Gdańska z udziałem m.in. Jacka Mikuszewskiego z Departamentu Funduszy Europejskich (Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego) oraz Roberta Alagiozovskiego z Oracle Cultural Network. Kolejny panel, w którym wzięli udział m.in. Achilleas Kentonis z ARTOS Foundation z Cypru, Sandy Fitzgerald z Trans Europe Halles oraz Julie Moreira Miguel z Festival de Marseille poprowadził Chris Torch. Na konferencji nie zabrakło także spotkań o charakterze warsztatowym dedykowanych zarówno wypracowaniu rekomendacji dla nowego programu UE w dziedzinie kultury, jak i zagadnieniom związanym z rzecznictwem na rzecz kultury. Interesujący był także panel moderowany przez Agatę Etmanowicz poświęcony lobbowaniu i procesowi decyzyjnemu, w którym wzięli udział m.in. Zora Jaurova ze Słowacji czy Sylvian Pasqua z Dyrekcji Generalnej ds. Edukacji i Kultury (Komisja Europejska).

Konferencja została organizowana w ramach Otwartego Kurortu Kultury, a parterami w tym projekcie byli: Narodowy Instytut Audiowizualny oraz miasto Sopot. Szczególną rolę w tym spotknaiu odegrał także ogólnopolski ruch Obywatele Kultury.