Konferencja „Przemysły kreatywne…” z udziałem przedstawicieli Fundacji ARTeria

W dniach 17 i 18 czerwca 2010 odbyła się w Łodzi międzynarodowa konferencja poświęcona PRZEMYSŁOM KREATYWNYM. W tym roku hasłem przewodnim były: współpraca międzysektorowa, komunikacja i edukacja.

Do udziału w dyskusjach i prezentacjach zostali zaproszeni, wzorem ubiegłego roku,  goście z całej Europy – przedstawiciele ministerstw i organizacji działających na rzecz edukacji w kulturze, menadżerowie i przedsiębiorcy. Organizatorzy przygotowując tegoroczny temat odnieśli się do jednej z najbardziej istotnych kwestii w planowaniu przyszłości gospodarki oraz budowaniu strategicznych planów rozwoju Wspólnoty Europejskiej w ostatnich latach – do potencjału i możliwości sektora kreatywnego. Przemysły kreatywne to nie tylko nowa gałąź globalnej ekonomii, ale także cały złożony system zależności. Spotkanie osób zaangażowanych w tworzenie sektora kreatywnego na różnych poziomach będzie szansą na przeanalizowanie możliwości, zagrożeń i problemów przemysłów kreatywnych – zarówno w Polsce, jak i w całej Europie.

Najważniejszym tematem pierwszego dnia konferencji była współpraca międzysektorowa postrzegana jako istotny warunek funkcjonowania i rozwijania przemysłów kreatywnych. Inspiracją do dyskusji był szereg prezentacji – przedstawicieli sektora publicznego z Danii, Estonii, Belgii i Wielkiej Brytanii – dobrych praktyk, które przybliżyły uczestnikom różne metody budowania polityki wsparcia na poziomie instytucji narodowych i/lub publicznych, sposoby kreowania popytu na produkty sektora kreatywnego, czy też możliwości wykorzystywania funduszy strukturalnych w tym sektorze. Całości dopełniły przykłady działania przemysłów kreatywnych w praktyce m.in.: kultowe londyńskie Village Underground, warszawskie Centrum Cybernetyki 2.2.2 czy gruzińska Art Villa Garikula.

Drugi dzień konferencji poświęcony był edukacji w budowaniu sektora kreatywnego – jak powinny wyglądać i jak wyglądają instytucje przygotowujące twórców do pracy w sektorze kreatywnym. Ciekawe praktyki przedstawili m.in. dyrektor Centre for Cultural Management we Lwowie Ihor Savchak oraz współtwórca funduszu Culture Loan z Kunstenaars & CO w Amsterdamie Peter van Hinten.
Zakończeniem części panelowej była debata przedstawicieli sektora publicznego i młodych przedsiębiorców o możliwościach instytucji rządowych i samorządowych w zderzeniu z potrzebami sektora kreatywnego.
W konferencji wzięli udział m.in.: Monika Smoleń – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Sylvain Pasqua – przedstawiciel Komisji Europejskiej (Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kultury), Elżbieta Hibner z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, Rasmus Winstedt Tschering reprezentujący Center for Cultural & Experience Economy (Kopenhaga, Dania), Sara Pieters z Flanders DC (Leuven, Belgia), Ragnar Siil – przedstawiciel Departamentu Rozwoju w Ministerstwie Kultury Estonii, Andrew Senior z British Council, Auro Foxcroft z Village Underground (Londyn, Wielka Brytania), Stefan Leitner-Sidl z Konnex Communities (Wiedeń, Austria), Marek Jerzak reprezentujący Centrum Cybernetyki 2.2.2. (Warszawa, Polska), Karaman Kutateladze z Art Villa Garikula (Tbilisi, Gruzja) czy Dan Sequerra z Cultural Industries Quarter (Sheffield, Wielka Brytania).

Organizatorami konferencji byli Łódź Art Center i Narodowe Centrum Kultury, a parterami
Fabryka Sztuki, ŁESK 2016, Urząd Miasta Łodzi, Art_Inkubator, Pecha-Kucha Foundation.

Więcej na: www.creativeindustries.pl