Konferencja online „High-level forum on individual learning accounts”

4-5 marca 2021 roku odbyła się konferencja organizowana przez Komisję Europejską związana z możliwościami zindywidualizowanych profili edukacyjnych. Anna Ochmann – Prezeska Fundacji Arteria – uczestniczyła w spotkaniu online w imieniu Fundacji. Podczas konferencji poruszane były takie tematy, jak dotychczasowe doświadczenie z tego typu przedsięwzięciem, jego funkcjonowanie w kontekstach różnych krajów, możliwości i wyzwania.


Więcej o konferencji można przeczytać na stronie: https://www.individuallearningaccounts.eu

Więcej o roli Komisji Europejskiej: https://ec.europa.eu/info/policies/culture-and-media_pl