Konferencja „Miasto Marzeń” z udziałem Fundacji ARTeria

Przedstawicielka Fundacji ARTeria uczestniczyła w konferencji „Miasto Marzeń” – pierwszej z cyklu konferencji o rozwoju i przyszłości miasta towarzyszących kandydaturze Katowic na Europejską Stolicę Kultury w 2016 roku. Temat przewodni katowickiej kandydatury „miasto ogród” jest swoistą odpowiedzią, nawiązaniem do coraz częstszego trendu – potrzeby mieszkańców wielu zachodnich miast, którzy wyprowadzają się z centrum w poszukiwaniu kontaktu z przyrodą i komfortowych warunków życia. Jednocześnie temu procesowi dezurbanizacji i defragmentaryzacji przestrzeni towarzyszy często rozpad więzi między mieszkańcami oraz kruszenie się tożsamości miasta.
Koncepcja Miasta Ogrodów (będąca nowym odczytaniem idei Ebenezera Howarda) jest próbą odpowiedzi na problemy współczesnych metropolii, jest próbą wprawienia miasta i jego mieszkańców w ruch, jest propozycją nowego modelu miejskiego życia.

W trakcie konferencji wystąpili m.in: prof. Tadeusz Sławek – Przewodniczący Rady Programowej ESK 2016 Katowice, który opowiedział o „Ogrodzie przebaczenia”, Tomasz Konior („Miasto miejsc”) czy Marian Oslislo („Ogród snów”).

Swoją koncepcje ogrodów wertykalnych przedstawił Patrick Blanc – francuski botanik, którego nowatorskie podejście do projektowania doceniono w plebiscycie „50 najlepszych innowacji 2009 roku” magazynu Time. Pierwszą zieloną ścianę stworzył w Muzeum Nauki i Przemysłu w Paryżu. Jego prace można oglądać m.in. w Bangkoku, Berlinie i Melbourne (www.murvegetalpatrickblanc.com).

Tom Rijven z Holandii – uznany na całym świecie propagator biobudownictwa, który w swoich projektach wykorzystuje tylko naturalne składniki, takie jak słoma i oleje roślinne (od przeszło 30 lat tworzy swoje projekty, organizuje warsztaty i konferencje szkoląc nowe kadry twórców budownictwa ekologicznego) opowiedział z kolei o architekturze ekologicznej (www.habitatvegetal.com).

Na zakończenie francuska grupa artystyczna Lucie Lom, istniejąca od 1985 roku: Philippe Leduc, Marc-Antoine Mathieu, tworząca plakaty, scenografie wystaw, poddająca metamorfozom różnorakie obiekt (m.in. autorzy instalacji Las odwrócony przygotowanej w Lille w 2004 roku; www.lucie-lom.fr) odniosła się do towarzyszącej konferencji instalacji swojego autorstwa.

Konferencja odbyła się 1 października 2010 roku na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego. Towarzyszył jej szereg wydarzeń, działań w przestrzeni miejskiej Katowic: instalacje, wystawy (m.in. Simon Yotsuya i przyjaciele, czyli Bellmer w Japonii), spotkania, warsztaty oraz koncerty (m.in. goście z UK: Jon Hopkins i VJ Myogenic).