Konferencja „Innowacje 2009. Człowiek i technologie”

Rok 2009 był Europejskim Rokiem INNOWACJI I KREATYWNOŚCI. W ramach licznych imprez, które zostały zorganizowane w ramach jego obchodów na uwagę zasługiwała konferencja „Innowacje 2009. Człowiek i technologie”. Odbyła się ona, z udziałem przedstawicieli Fundacji ARTeria, w dniach 16-17 września 2009 r. w łódzkim Hotelu Centrum.
Tematem przewodnim spotkania był „człowiek w świecie innowacji i nowych technologii”, człowiek w rzeczywistości społeczeństwa informacyjnego. Społeczeństwa, które stworzyło zaawansowaną technologię informatyczną zmieniającą postrzeganie świata, zwyczaje, także mentalność ludzi. Społeczeństwa wciąż tworzącego nowe rozwiązania, społeczeństwa uzależnionego od informacji, społeczeństwa ery Internetu. Problematyka ta była przedstawiana w kilku kontekstach: obecnego stanu rozwoju innowacji w Polsce, etyki w społeczeństwie informacyjnym, e-administracji, e-zdrowia oraz nowoczesnych technologi w kształceniu akademickim. Do udziału w dyskusji zostali zaproszeni przedstawiciele sektora administracji publicznej, nauki, kultury i biznesu z Polski oraz z zagranicy. Szczególnie ciekawe było wystąpienie Katarzyny Bałuckiej, przedstawiciela Komisji Europejskiej, Dyrekcji Generalnej ds. Si i Mediów definiującej rolę nowych technologii i cele wspólnotowe w tym zakresie.
Dla osób, które nie mogły w niej bezpośrednio uczestniczyć organizatorzy przewidzieli możliwość śledzenia obrad w Internecie.