Konferencja „Dziedzictwo przemysłowe dla współczesnych kultur, innowacyjnej gospodarki i atrakcyjnej konsumpcji turystycznej” z udziałem ARTerii

Przedstawiciele Fundacji ARTeria wzięli udział w VII Międzynarodowej Konferencji poświęconej dziedzictwu przemysłowemu, która odbyła się w dniach 9-10 września 2010 r. w Zabrzu. Tematem przewodnim tegorocznego spotkania było „Dziedzictwo przemysłowe dla współczesnych kultur, innowacyjnej gospodarki i atrakcyjnej konsumpcji turystycznej”, a poruszane zagadnienia dotyczyły między innymi: wymiany doświadczeń gmin i regionów w zakresie promocji dziedzictwa przemysłowego jako interesującego składnika oferty turystycznej, prezentacji wyników badań dotyczących odbioru tego typu dziedzictwa przez turystów, tematyki związanej z nowymi technologami w promocji turystycznej, a także roli społeczeństwa obywatelskiego w tworzeniu pozytywnego wizerunku i promocji dziedzictwa przemysłowego dla celów turystycznych.

Organizatorzy tegorocznej konferencji wybierając przewodni temat spotkania podkreślili, iż dobry wizerunek, atrakcyjne obiekty czy działania na szczeblu lokalnym nie wystarczają, aby przyciągnąć turystów z zewnątrz, zaintrygować ich ofertą i zaskoczyć atrakcjami. Nieodzownym elementem każdego działania jest promocja i marketing, które muszą oddziaływać różnymi środkami czy mechanizmami na różne grupy intersariuszy: reprezentujących zarówno turystów indywidualnych, branżę turystyczną jako sektor, a także na przykład inwestorów. Duża rolę odgrywają w tym procesie wszelkiego rodzaju atrakcje – zarówno te tradycyjnie związane z kulturą, sztuką, walorami klimatycznymi, przyrodą czy gastronomią, ale także te wywodzące się z tradycji rozwoju przemysłowego, przetwórstwa czy rzemiosła.

„Dziedzictwo przemysłowe stanowi stosunkowo nowy punkt odniesienia w promocji turystycznej gmin i regionów. Obok dwóch pożądanych efektów ekonomicznych wysuwających się na pierwszy plan, takich jak pobudzanie i tworzenie podaży oraz świadczenie przybyszom z zewnątrz dóbr i usług turystycznych oraz zachęcanie do inwestycji na tych obszarach, jej celem powinno być także propagowanie niematerialnych wartości kulturowych i społecznych z tym dziedzictwem związanych. Chodzi nie tylko to, aby te wartości pobudzały ciekawość przybyszów z zewnątrz oraz aby zostały one dostrzeżone i docenione podczas ich wizyt, ale również o to, aby ich kulturowo wzbogacały, a tym samym ułatwiały komunikację społeczną i międzykulturową” (za www.konferencja.zabrze.pl).