Konferencja AKCJA KREATYWNOŚĆ z Fundacją ARTeria

W dniach 6 – 9 grudnia 2011 r. odbyła się w warszawskiej Mediatece konferencja „Akcja Kreatywność”. W programie konferencji znalazły się zagadnienia związane z szeroko i rozumianą kreatywnością i innowacyjnością, a przedstawiciele Fundacji ARTeria zaprezentowali programy dotyczące edukacji kulturalnej osób dorosłych oraz wykluczonych, a także poprowadzili konferencyjne warsztaty. Wtorkowa inauguracja dedykowana była budowaniu wizerunku kreatywnego miasta i regionu oraz społecznemu wymiarowi gospodarki kreatywnej. Głos zabrali m.in.: Phil Wood z Intercultural Cities oraz Rady Europy, Colleen Geske z amsterdamskiego UM oraz Ihor Savchak z Centre for Cultural Management we Lwowie.

Uczestnicy kolejnego dnia konferencji skoncentrowali się na tematyce podstaw prawnych działalności kreatywnej. Warsztaty tematyczne prowadzone były przez Stefana Muchę (działalność gospodarcza: podstawowe przepisy, zasady działania i możliwości pozyskiwania funduszy), Bognę Świątkowską (organizacja pozarządowa: podstawowe przepisy, zasady działania i możliwości pozyskiwania funduszy) oraz Pawła Wnuczaka z Akademii Leona Koźmińskiego (instytucja kultury: zarządzanie finansami oraz opłacalność przedsięwzięć kulturalnych). W prezentacjach i dyskusji wzięli także udział Sylwia Kowalska (Agencja i-n-i.pl) oraz Marcin Matuszewski.

W czwartek, 8 grudnia, tematem dnia było prowadzenie działalności kulturalnej o charakterze komercyjnym i niekomercyjnym, współpraca międzysektorowa i międzyinstytucjonalna oraz tworzenie struktur angażujących specjalistów z różnych dziedzin (przedsiębiorca – artysta – technolog). O „Otwartości – nowym kluczu do kreatywności” opowiedział Alek Tarkowski z Creative Commons, a następnie uczestnicy mogli wybrać pomiędzy wykładami poświęconymi ustawie o prowadzeniu działalności kulturalnej (Piotr Knaś z Małopolskiego Instytutu Kultury) i zamówieniami publicznymi w kulturze (Monika Maziarka, trener NCK), a „łączeniem i wydatkowaniem funduszy publicznych i pochodzących z działalności komercyjnej” (Witek Hebanowski z Fundacji Inna Przestrzeń) i partnerstwem publiczno-prywatnym w kulturze  (Irena Herbst, Centrum PPP). Zostały także przedstawione case study, prezentacje oraz odbyła się dyskusja z udziałem Macieja Mazeranta (Kreatywni Samozatrudnieni, Purpose – Łódź), Macieja Trzebeńskiego (Fabryka Sztuki – Łódź), Jana Kasprzyckiego – Rosikoń (Creative Hub Group) oraz Eleny Lai (CEPI – Bruksela).
Ostatni dzień konferencji dedykowany był programom kształcącym kreatywność niezależnie od wieku (strategie i dobre praktyki). Prezentacje i case study oraz warsztaty z podziałem na 3 grupy tematyczne przybliżyły uczestnikom praktyczne aspekty kreatywności. Wstęp do warsztatów przygotowali m.in Anna Wieczorek (NCK), Joanna Gospodarczyk (Wicedyrektor Biura Edukacji UM st. Warszawy) oraz Katarzyna  Sawko  (Fundacja Nowoczesna Polska). Następnie zaprezetowano dobre praktyki zgodnie z tematyką: ludzie młodzi (Bartosz Mioduszewski z Centrum Dialogu Kultur – Chrzelice,
Anna Michalak – Pawłowska z DK Dorożkarni oraz  Thorsten Widemann z A Maze – Berlin), ludzie dorośli (Anna Ochmann z Fundacji ARTeria, Justyna Wróbel Mikołajczyk  z Pracowni Kreatywności – Bielsko-Biała oraz Aleksandra Frąszczak z Cybernetyki 2.2.2) oraz grupa „ludzie starsi i grupy zagrożone wykluczeniem” (Justyna Durmaj z „Dzikiej Gracji”, Barbara Karniewska z Biblioteki Bielańskiej oraz Wenancjusz Ochmann z Fundacji Arteria/VENOS STUDIO z  Zabrza).

Więcej na www.creatives.waw.pl

Ulotka do pobrania (tutaj):