Kolejny rok z muzycznymi zabawami

Od maja do grudnia 2008 roku, wspólnie z Prywatną Szkołą Muzyczną VENOS STUDIO, realizowaliśmy projekt w formie zajęć muzyczno-plastycznych dla dzieci z zabrzańskich osiedli robotniczych. Duże zainteresowanie uczestników spowodowało, iż od stycznia 2009 roku poszerzyliśmy grupę interesariuszy o dzieci z biedniejszych zabrzańskich dzielnic m.in. Biskupic czy Kończyc.

Zajęcia rozwijające kreatywność muzyczno-ruchową podobnie jak w zeszłym roku poprowadzili pedagodzy Prywatnej Szkoły Muzycznej VENOS STUDIO. Wieloletnie doświadczenie VENOS STUDIO w nauczaniu muzyki, a szczególnie rytmiki, zaowocowało bardzo wysoką oceną organizacji zajęć, ich charakteru oraz programu przez uczestników. Dzieci nie tylko regularnie i z dużym zaangażowaniem uczestniczyły w tej „ruchowej” zabawie, często mieliśmy „nadkomplety” chętnych.
Celem naszego projektu było przede wszystkim przeciwdziałanie wykluczeniu kulturowemu dzieci pochodzących z zabrzańskich rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną. Chcieliśmy poprzez zabawę pokazać im świat muzyki. Brak kontaktu z kulturą skutkuje między innymi utratą odniesienia do symbolicznych ram, w których odbywa się społeczna komunikacja, a w konsekwencji grozi stopniową utratą umiejętności skutecznego porozumiewania się z otoczeniem społecznym, rozumienia niektórych sensów i znaczeń.
Uczestnicy, podobnie jak w zeszłym roku, podkreślali świetną i kreatywną atmosferę panującą podczas zajęć, zaangażowanie prowadzących, ich komunikatywność i doskonałe wyczucie potrzeb uczestników.

Zajęcia realizowaliśmy w wymiarze średnio 6 godzin tygodniowo od stycznia do grudnia 2009 roku, nowością było zorganizowanie oraz przeprowadzenie warsztatów wakacyjnych.