Kolejne spotkanie partnerów projektu P4CA (online)

Kolejne robocze spotkanie (online) partnerów projektu “The Partnership for Creative Apprenticeships” odbyło się 12 maja 2020 r., z udziałem przedstawicieli wszystkich organizacji partnerskich. Oprócz kwestii związanych z bieżącym zarządzaniem projektem i upowszechnianiem,  a także ewaluacją, omówiono stopnień opracowania raportów krajowych, a Fundacja ARTeria przedstawiła wstępny plan pracy oraz harmonogram dla rezultatu IO2 – „Non-formal Learing path”, którego jest liderem.

Projekt jest współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+.